Innehåll på sidan

Viktigt samhällsintresse att företag som erbjuder covid-19-tester är seriösa

Väl fungerande testning för covid-19 är viktigt för att stoppa smittspridningen och det är av stor vikt att de företag som tillhandahåller testerna är seriösa och inte utnyttjar konsumenterna. Därför har Konkurrensverket prioriterat att utreda ett misstänkt otillåtet samarbete på marknaden för covid-19-tester.

Hanna Lekås är chef för den enhet på Konkurrensverket som genomför utredningen.

Vad handlar utredningen om? Vilken är misstanken?

– Vi inledde den nu pågående utredningen efter att ha fått in tips om företag som misstänkts samarbeta på ett sätt som begränsar konkurrensen. I det här fallet rör misstanken att företagen, som tillhandahåller PCR-tester, ska ha samordnat sina priser och delat upp kunder mellan sig.

Varför har ni prioriterat en utredning av det misstänkta samarbetet?

– När konkurrerande företag samarbetar på ett olagligt sätt skadar de konkurrensen men också konsumenterna och samhällsekonomin. Sådana samarbeten leder till att konsumenterna får sämre valmöjligheter och att de får betala högre priser. Under rådande omständigheter är det också ett viktigt samhällsintresse att stävja eventuella oegentligheter kopplade till testningen. Därför har vi prioriterat att utreda det misstänkta samarbetet.

Branschen för PCR-tester är en ny marknad som har uppstått på mycket kort tid. Att aktörerna på marknaden är seriösa är viktigt för att konsumenterna ska känna förtroende för den verksamhet som bedrivs och vilja testa sig.

Eftersom det i vissa situationer ställs krav på att testa sig kan inte konsumenterna välja bort testerna. Därför är det viktigt att konkurrensen på marknaden för PCR-tester fungerar så att konsumenterna inte behöver betala överpriser. Det gör att det är extra angeläget för Konkurrensverket att prioritera en utredning.

Pandemin är en angelägen samhällsfråga där vi alla måste bidra. Att arbeta för väl fungerande marknader är Konkurrensverkets bidrag till vår gemensamma uppgift.

Hur går ni vidare med utredningen?

– Vi är i ett inledande skede av utredningen och vet ännu inte om det har skett något otillåtet samarbete. Resultatet av den nyligen genomförda platsundersökningen får visa om och hur vi går vidare med utredningen.

Har Konkurrensverket genomfört ytterligare utredningar relaterade till pandemin?

– Konkurrensverket har löpande granskat olika företeelser med koppling till pandemin. Vi har bland annat följt tillgången till, och prisutvecklingen på, vissa produkter och tjänster. Ett exempel är en granskning av prisutvecklingen på handsprit.

Senast uppdaterad: 2021-12-15

Artikel15 december 2021