Innehåll på sidan

Konkurrensverket utreder misstänkt otillåtet samarbete om PCR-tester

Efter att ha fått in tips om ett misstänkt otillåtet samarbete mellan aktörer som tillhandahåller covid-19-tester (PCR-tester) har Konkurrensverket inlett en utredning.

Den misstanke som Konkurrensverket utreder rör att företag som erbjuder covid-19-testning (PCR-testning) kan ha samordnat sig om bland annat priser i syfte att begränsa konkurrensen på marknaden för covid-19-tester.

När konkurrerande företag samarbetar genom att exempelvis fördela kunder mellan sig eller genom att samordna sina priser för olika tjänster och varor skadas konkurrensen på marknaden. Ytterst är det konsumenterna som får betala för det otillåtna samarbetet i form av färre valmöjligheter och dyrare tjänster eller produkter.

Konkurrensverket ser därför allvarligt på det misstänkta samarbetet och har inom ramen för utredningen bland annat genomfört en gryningsräd, det vill säga ett oanmält besök hos företagen för att samla in bevis. Utredningen är ännu i ett tidigt skede och det är inte utrett att något otillåtet faktiskt har skett men för det fall utredningen visar att det har skett ett brott mot konkurrenslagen kan företagen få betala böter, så kallad konkurrensskadeavgift.

Konkurrensverket har löpande granskat olika företeelser på marknader med koppling till pandemin. Bland annat gjordes en granskning av prisutvecklingen på handsprit under pandemins initiala skede. Granskningarna syftar till att skydda konsumenterna på en marknader av stort samhällsintresse.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-12-15

Nyhet15 december 2021