Innehåll på sidan

Konkurrensverket granskar Easyparks köp av SMS Park

Easypark AB köpte i augusti företaget Inteleon Holding AB som driver SMS Park. Konkurrensverket har nu beslutat ålägga Easypark att anmäla förvärvet till Konkurrensverket för prövning.

Företagskoncentrationen är inte anmälningspliktig för företagen enligt de regler som finns. Men Konkurrensverket kan begära in en anmälan av företagskoncentration för prövning när det finns särskilda skäl. Konkurrensverket använder sig nu av den möjligheten och ålägger Easypark AB att anmäla förvärvet av Inteleon Holding AB till Konkurrensverket.

När anmälan kommit in kommer Konkurrensverket att pröva affären enligt konkurrenslagen.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-07

Nyhet22 oktober 2019