Innehåll på sidan

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har i dag beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

De lagar som riksdagen har beslutat innebär att Konkurrensverket som första instans får besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket får även utökade befogenheter vid platsundersökningar och rätt att besluta om utredningsskadeavgift, det vill säga en sanktion mot företag som inte medverkar under utredningen av den överträdelse som företaget är misstänkt för.

Till grund för förändringarna ligger bland annat ett EU-direktiv vars syfte är att harmonisera och stärka konkurrenstillsynen inom EU.

Konkurrensverket har sedan tidigare beslutanderätt i frågor om företagskoncentrationer och rätt att ålägga företag att upphöra med överträdelser av de konkurrensrättsliga förbuden.

Lagändringarna träder i kraft 1 mars 2021.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-14

Nyhet27 januari 2021