Innehåll på sidan

Konkurrensverket avslutar utredning om misstänkt otillåtet samarbete om PCR-tester

Konkurrensverkets utredning om ett misstänkt otillåtet samarbete mellan företag som tillhandahåller PCR-tester visar att de diskussioner om samarbete som fördes mellan företagen avbröts innan en överträdelse av konkurrenslagen hade kommit till stånd. Konkurrensverket avslutar därför utredningen mot företagen.

Efter att ha fått in ett tips inledde Konkurrensverket i december 2021 en utredning avseende ett misstänkt otillåtet samarbete mellan aktörer som tillhandahåller covid-19-tester (PCR-tester) på Stockholm Arlanda Airport. En platsundersökning genomfördes för att leta efter bevis för misstanken.

– Vi har nu gått igenom och analyserat materialet från platsundersökningen och kan konstatera att vi inte kan styrka misstanken om att ett otillåtet samarbete skulle ha skett, säger enhetschef Hanna Lekås.

Konkurrensverkets utredning visar att företagen har haft kontakter och fört diskussioner om att samarbeta på ett sätt som skulle kunna strida mot konkurrenslagen men att diskussionerna avbröts innan en överenskommelse hade kommit till stånd.

Konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag är allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna som kan leda till skada för konsumenterna. I detta fall var misstanken att företagen hade kommit överens om att dela upp kunderna mellan sig och att inte konkurrera med pris på PCR-tester. Konkurrensverket ser allvarligt på sådana av samarbeten och prioriterade därför att utreda misstanken.

– Om det hade visat sig att företagen hade samarbetat hade det kunnat leda till att de som behövde ta PCR-test hade fått betala mer och haft mindre möjlighet att välja utförare. Här gällde det dessutom en tjänst som konsumenten inte kunde välja bort eftersom det var krav på att kunna uppvisa resebevis vid resa till vissa destinationer, säger Hanna Lekås.

Eftersom det inte går att finna stöd för att en överträdelse av konkurrenslagen har skett avslutar Konkurrensverket utredningen mot företagen.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-03-07

Nyhet7 mars 2022