Innehåll på sidan

Knivsta kommun krävs på upphandlingsböter

Knivsta kommun fortsatte göra beställningar även efter det att Konkurrensverket tillskrivit kommunen och inlett en utredning kring frågan om en otillåten direktupphandling. Detta ses som en försvårande omständighet när Konkurrensverket nu går till domstol med krav att kommunen ska dömas att betala 210 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

När Knivsta kommun skulle ta fram ny översiktsplan anlitades en konsult. Avtalet med konsulten ingicks utan föregående annonsering då kontraktsvärdet låg under direktupphandlingsgränsen. Konsultens uppdrag utvidgades därefter genom ytterligare beställningar och den samlade kostnaden för arbetet uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor. Upphandlingen skulle därmed ha annonserats så att alla intresserade leverantörer fått möjlighet att lämna anbud.

Genom att inte annonsera upphandlingen, har Knivsta kommun gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling. Kommunen fortsatte att göra beställningar från konsulten även efter det att Konkurrensverket inlett en utredning. Detta anser Konkurrensverket vara en försvårande omständighet.

Kommunen har uppgett bland annat tidsbrist som skäl för direktupphandlingen. Brådskan berodde på att kommunen beslutat sig för att en ny översiktsplan skulle vara klar år 2017.

– När en upphandlande myndighet ska uppfylla vissa mål måste den beakta att processen tar viss tid. Med annonsering ökar möjligheterna att det bästa avtalet till det bästa priset vinner, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Uppsala och kräver att Knivsta kommun döms att betala 210 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-24

Pressmeddelande2 februari 2018