Innehåll på sidan

Klartecken för Metsos köp av P.J. Jonsson och Söner efter åtaganden

Metso Sweden AB:s köp av Aktiebolaget P.J. Jonsson och Söner får klartecken av Konkurrensverket. Beslutet har fattats sedan Metso gjort frivilliga åtaganden som syftar till att undanröja de negativa effekter som skulle kunna ha uppstått med anledning av affären.

Både Metso och P.J. Jonsson och Söner är verksamma inom stenkrossbranschen. De säljer bland annat mobila kross- och siktverk vilka används vid produktion av ballast (dvs. krossad sten, grus och sand). Kunderna är främst företag på bygg- och anläggningsmarknaden.

Konkurrensverkets utredning visar att det i Sverige ofta finns hårda och svårkrossade bergarter som kräver mer kraftfull krossutrustning än berg på andra håll. Metso och P.J. Jonsson och Söner får genom affären tillsammans en mycket stark position avseende mobila kross- och siktverk för bygg- och anläggningstillämpningar som kan användas för sådana hårda bergarter. Den enda konkurrenten av betydelse är Sandvik Construction AB, som dock i begränsad utsträckning själv tillverkar kompletta mobila kross- och siktverk. Flertalet av de kunder Konkurrensverket varit i kontakt med uppger att deras förhandlingsposition efter affären skulle bli svag.

Utan ett reellt konkurrenstryck, och i avsaknad av motverkande köparmakt, ansåg Konkurrensverket att förvärvet kunde få negativa effekter på konkurrensen i form av till exempel höjda priser och sämre produktutbud. Sandvik har uttryckt en vilja att fortsätta som aktör i stenkrossbranschen i Sverige, men anser sig behöva tid för att vidta vissa åtgärder.

Metsos frivilliga åtaganden innebär sammanfattningsvis att Sandvik, under en övergångsperiod om två år efter affärens genomförande, ska ges möjlighet att fortsätta köpa mobila kross- och siktverk från P.J. Jonsson och Söner, integrerade med Sandviks krossar som huvudkomponent. Metso åtar sig även att låta kunderna välja om de vill ha en Metsokross eller en Sandvikkross.

Enligt Konkurrensverket kommer åtagandet göra det möjligt för Sandvik att på längre sikt utvecklas till en konkurrenskraftig aktör vad gäller mobila kross- och siktverk som är anpassade för hårda bergarter.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-25

Nyhet30 maj 2018