Innehåll på sidan

Klartecken för Bonniers köp av Mittmedia

Konkurrensverket har prövat Bonniers planerade förvärv av Mittmedia. Utredningen visar att företagskoncentrationen inte påverkar konkurrensen på ett sådant sätt att det finns skäl att stoppa den. Bonniers köp av Mittmedia kan därför fullföljas.

Det är Tidnings AB Marieberg, helägt av Bonnier, som nu kan fullfölja förvärvet av Mittmedia AB. Båda företagen ger ut dagstidningar i Sverige. Konkurrensverket har prövat om företagskoncentrationen påverkar läsar- eller annonsmarknaderna på ett sätt som påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Efter utredning konstaterar Konkurrensverket att detta inte är fallet.

Konkurrensverket har därför beslutat att lämna koncentrationen utan åtgärd, vilket innebär att affären kan fullföljas.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-01

Nyhet28 mars 2019