Innehåll på sidan

Inget upphandlingsundantag för idéburna leverantörer

Det finns inget särskilt undantag som innebär att till exempel idéburna organisationer undantas från upphandlingsreglerna. Det slår Konkurrensverket fast i en ansökan som rör Alingsås kommuns upphandling av äldreboende. Nu krävs kommunen på böter/upphandlingsskadeavgift för sin lagöverträdelse.

Alingsås kommuns överenskommelse med Bräcke Diakoni var en otillåten direktupphandling. Det konstaterar Konkurrensverket som nu vänder sig till domstol och kräver att kommunen ska dömas att betala böter/upphandlingsskadeavgift om fem miljoner kronor.

Kommunen har hävdat att överenskommelsen, som har kallats ett idéburet offentligt partnerskap, inte var upphandlingspliktig. Konkurrensverket delar inte denna uppfattning utan anser att det var fråga om ett köp av en tjänst och att kommunen borde ha annonserat kontraktet då inget undantagen i lagen varit tillämpligt.

– Oavsett vad man kallar ett avtal med en leverantör måste upphandlingsreglerna följas om avtalet innebär att en upphandlande myndighet köper en tjänst, säger Konkurrensverket tf. generaldirektör Karin Lunning.

Konkurrensverket vill framhålla att den idéburna sektorn är en viktig leverantör av särskilt sociala tjänster. Det finns dock inte något särskilt undantag i lagen för sådana företag. Upphandlingsreglerna gäller för alla leverantörer.

Konkurrensverket anser att kommunen varit medveten om att den borde ha upphandlat kontraktet eftersom de varnats av jurister att skriva avtal utan annonsering. Detta i kombination med det höga kontraktsvärdet, 75 miljoner kronor, och den potentiellt mycket långa avtalstiden är anledningen till storleken på de böter/upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket yrkar.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-11

Pressmeddelande29 juni 2017