Innehåll på sidan

Ingen framgång i domstol för ostproducenter

De företag som överklagade Konkurrensverkets beslut att förbjuda en företagskoncentration som skulle ge dem kontroll över de tre ostvarumärkena Präst, Herrgård och Grevé nådde ingen framgång i domstol. Det framgår av ett beslut från Patent- och marknadsdomstolen.

Den tänkta företagskoncentrationen var upplagd så att de tre företagen Arla Foods, Falköpings mejeri och Norrmejerier skulle gemensamt kontrollera Svensk Mjölk AB och därmed de tre kända ostvarumärkena. Företagskoncentrationen skulle påtagligt hämma konkurrensen när det gäller försäljning av ostarna, enligt Konkurrensverket som beslutade att förbjuda affären.

Företagen valde att överklaga Konkurrensverkets beslut. På grund av en skiljedom har hinder därefter uppstått mot att genomföra den anmälda koncentrationen. En prövning i sak skulle enligt domstolen därför avse en hypotetisk situation.

– Jag konstaterar att domstolen delar vår uppfattning att överklagandena inte ska prövas i sak. Att företagskoncentrationen inte kan genomföras är bra för de svenska ostkonsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Domstolen avslår även företagens yrkanden om ersättning för rättegångskostnader.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-08

Pressmeddelande16 januari 2020