Innehåll på sidan

Inbjudan till att muntligen lämna synpunkter på förslag till ställningstaganden inom upphandlingsområdet

Konkurrensverket har tagit fram ett förslag till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04 och ett förslag till ställningstagande om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument. Eventuella synpunkter på förslagen ska komma in skriftligen till Konkurrensverket senast den 31 maj 2024.

Nu erbjuder Konkurrensverket en möjlighet att även muntligen framföra synpunkter till oss vid två möten hos Konkurrensverket.

Konkurrensverket kommer inte att presentera ställningstagandena eller besvara några frågor under mötena. Syftet med mötena är i stället att ge deltagare möjlighet att kort presentera sina synpunkter muntligen. Observera att eventuella synpunkter också behöver inkomma skriftligen.

Tid och datum

Fredagen den 31 maj 2024, klockan 13.00–14.00
Förslag till ställningstagande om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument, dnr 232/2024

Fredagen den 31 maj 2024, klockan 14.30–15.30
Förslag till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04, dnr 651/2023

Plats: Konkurrensverkets lokaler, Ringvägen 100, plan 8, trapphus A1, Stockholm

Anmälan

Anmäl dig till mötena via formuläret senast måndagen den 27 maj 2024. I anmälan behöver du ange kontaktuppgifter till de personer som ska delta. En inbjudan till mötet kommer att skickas via mejl till de personer som anmäler sig till mötet.

Anmäl dig

Konkurrensverket förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagare per organisation.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-05-17

Nyhet17 maj 2024