Innehåll på sidan

Hedemora gjorde fel när socionomtjänster köptes in

Hedemora kommun har på ett felaktigt sätt upphandlat socionomer. Konkurrensverket anser att kommunen har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling och yrkar nu att Hedemora ska betala 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Hedemora kommun har under 2019 genomfört nio direktupphandlingar av socionomer för att bemanna barn- och ungdomsenheten vid kommunens omsorgsförvaltning. Bemanningen har skett i form av konsulttjänster.

Det sammanlagda värdet av upphandlingarna uppgår till cirka tre miljoner kronor. Det överskrider gränsen för när en direktupphandling är möjlig att göra. Kommunen har därmed gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Falun och ansöker om att Hedemora kommun döms att betala 230 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-14

Nyhet21 december 2020