Innehåll på sidan

Gör det lättare att jämföra och byta djurförsäkring

frågan på djursjukvård har ökat kraftigt de senaste åren. Bättre möjligheter att jämföra djurförsäkringar kan leda till att kostnaderna för djurägare kan hållas tillbaka. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket där det bland annat föreslås att konsumenttjänstlagen ändras så att även djur omfattas.

Djurägare i Sverige är mästare i Europa på att försäkra sina djur. Närmare fyra miljarder kronor betalade landets djurägare till försäkringsbolagen förra året. Samtidigt är det svårt att jämföra villkor mellan försäkringarna. Premier, villkor, vad som täcks av försäkringen, och olika typer av självrisker gör det mycket svårt för djurägarna att jämföra.

Husdjur betraktas allt oftare som familjemedlemmar, och betalningsviljan är stor om de blir sjuka. Svenska djurägare konsumerar allt mer djursjukvård. Det framgår av Konkurrensverkets rapport ”Bättre konkurrens om fler byter djurförsäkring – Bara hälften fick full ersättning”.

– Med större möjligheter att jämföra mellan försäkringsbolag skulle konkurrensen stärkas, och det skulle gynna djurägarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Många djurägare upplever försäkringsskyddet som begränsat. Mindre än hälften av de som deltog i en undersökning, som Konkurrensverket gjort, svarar att de fick full ersättning efter att självrisken var betald vid det senaste besöket hos veterinären.

I rapporten föreslår Konkurrensverket att branschen eller andra intressenter bygger upp tjänster där priser och villkor på djurförsäkringar kan jämföras.

Konsumenttjänstlagen omfattar i dag inte djur, vilket bland annat gör det svårt att klaga på en felaktig behandling. Detta bör ändras, föreslår Konkurrensverket. Möjligheten att byta djurförsäkring bör också bli bättre, och det skulle i sin tur leda till ökad konkurrens.

– Dagens små möjligheter att kunna byta djurförsäkring innebär en inlåsningseffekt som inte gynnar djurägarna, framhåller Rikard Jermsten.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-26

Pressmeddelande4 juli 2018