Innehåll på sidan

Gasums köp av Lidingö Clean Gas godkänns efter åtagande

Gasums köp av Lidingö Clean Gas och Nauticor får klartecken av Konkurrensverket. Beslutet har fattats sedan Gasum gjort frivilliga åtaganden som undanröjer de negativa effekter som skulle kunna ha uppstått med anledning av affären.

Förvärvet omfattar den nuvarande ägaren Linde AG:s verksamheter AGA Clean Energy och Nauticor Marine Bunkering. Under januari 2020 anmälde Gasum förvärvet till Konkurrensverket för prövning enligt konkurrenslagen. Gasum och Lidingö Clean Gas tillhandahåller båda flytande naturgas (LNG) till bland annat industrisektorn. Konkurrensverket fann i sin utredning att det inte gick att utesluta att företagskoncentrationen skulle komma att hämma konkurrensen när det gäller framför allt tillhandahållande av flytande naturgas till industrikunder.

För att undvika att Konkurrensverket gick vidare med en särskild undersökning av förvärvet inkom Gasum i februari med ett förslag till frivilliga åtaganden som skulle undanröja Konkurrensverkets farhågor angående förvärvets effekter.

Gasums åtaganden innebär att tredje part ges möjlighet att nyttja den terminal för flytande naturgas i Nynäshamn som ingår i koncentrationen. Åtagandena har en löptid på tio år.

Konkurrensverket bedömer att åtagandena är tillräckliga för att förvärvet inte påtagligt ska hämma konkurrensen och lämnar därmed förvärvet utan åtgärd.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-09

Nyhet24 mars 2020