Innehåll på sidan

Forskningsrapport om vikten av fungerande konkurrens i offentlig upphandling

Vikten av fungerande konkurrens i offentlig upphandling är uppenbar. Svensk offentlig upphandling motsvarar ungefär en sjättedel av BNP på årsbasis och det är uppenbart att även små kostnadssänkningar kan innebära väsentliga besparingar av skattemedel.

Professor Fredrik Andersson har, inom ramen för Konkurrensverkets
uppdragsforskning, undersökt hur konkurrenshänsyn beaktas och
kan beaktas för ändamålsenlig och effektiv offentlig upphandling.

I rapporten lyfter författaren fram ett flertal aspekter för att främja konkurrens i offentlig upphandling. Framför allt kan upphandlande myndigheter aktivt underlätta deltagande genom en ökad transparens och information i syfte att minska kostnader för eventuella anbudsgivare. Som ett sätt att få fler företag att delta med anbud kan upphandlande myndigheter i större utsträckning även bjuda in och uppmuntra fler leverantörer att delta i sina upphandlingar. Författaren framhåller även att det är viktigt att fortlöpande utvärdera de upphandlingar som genomförts och de avtal som slutits med leverantörer.

Sammanfattningsvis är transparens, information, beställarkompetens och uppföljning nycklarna till väl fungerande konkurrens.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-12

Nyhet7 oktober 2020