Innehåll på sidan

Forskningsrapport om varför antalet anbudsgivare är så få i offentlig upphandling

Varför antalet anbud är så få inom offentlig upphandling och vad upphandlande myndigheter kan göra för att öka antalet anbud är två av de frågor som behandlas i en ny forskningsrapport utförd på uppdrag av Konkurrensverket.

För att kunna bidra till arbetet med att få fler leverantörer att lägga anbud har Konkurrensverket tagit initiativ till en uppdragsforskningsrapport som ska ge större förståelse för de bakomliggande orsakerna till att antalet anbud är så få inom offentlig upphandling.

Av rapporten ”Competition and Litigation in Swedish Public Procurement”, av forskarna Janne Tukiainen och Kirsi-Maria Halonen, framgår att särskilt små företag ser offentliga upphandlingar som betungande. Den omfattande arbetsinsats som krävs för att lämna anbud gör att många väljer att avstå. Förändrade upphandlingsprocesser, branschanpassade upphandlingar och bättre kommunikationsinsatser kan bidra till en enklare anbudsprocess som kan öka antalet anbud, enligt forskarna.

Studien visar också att antalet överprövningar är högt i Sverige. Överprövningar leder till förseningar och ökade kostnader för upphandlande myndigheter. Forskarna pekar på att den absolut viktigaste åtgärden för att minska antalet överprövningar är att den upphandlande myndigheten i större utsträckning kommunicerar resultaten från upphandlingen med övriga anbudsgivare.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-08

Nyhet3 februari 2020