Innehåll på sidan

Forskningsrapport om upphandling med miljöhänsyn

Miljöhänsyn i offentlig upphandling kan vara ett ändamålsenligt och effektivt miljöpolitiskt styrmedel, under vissa förutsättningar. Det visar en forskningsrapport som genomförts på uppdrag av Konkurrensverket.

Professor Sofia Lundberg och fil.dr. Hanna Lindström vid Handelshögskolan vid Umeå universitet är författare till forskningsrapporten Att upphandla med miljöhänsyn – När, hur och varför. Syftet med rapporten har varit att beskriva och analysera miljöhänsyn i offentlig upphandling och de förutsättningar under vilka det kan vara ett ändamålsenligt och effektivt miljöpolitiskt styrmedel.

Författarna konstaterar att tidigare forskning främst har betraktat miljöhänsyn i offentlig upphandling som ett administrativt styrmedel, och att det därmed inte har kunnat ses som vare sig kostnadseffektivt eller måleffektivt. Men enligt den nya forskningsrapporten kan miljöhänsyn i offentlig upphandling motiveras enligt andra kriterier, såsom flexibilitet, rättvisa och transparens.

Sammantaget visar rapporten på potentialen med miljöhänsyn i offentlig upphandling, men också på dess komplexitet. Författarna pekar på vikten av att dels bedöma miljöhänsynens potential till effekt utifrån marknadens utseende och det aktuella miljöproblemet, dels ta hänsyn till den egna verksamhetens förutsättningar för att upphandla med miljöhänsyn.

Rapporten bidrar konkret med en checklista som upphandlande myndigheter kan använda för att bättre förstå när, hur och varför de bör beakta miljöhänsyn i offentlig upphandling.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-05-13

Nyhet13 maj 2022