Innehåll på sidan

Forskningsrapport om konkurrensen på apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har lett till ökad konsumentnytta enligt den nya forskningsrapporten Apoteksmarknaden ur ett konkurrensperspektiv. Författarna har dessutom tagit fram nya mått för hur apotekens kvalitet och service kan beräknas.

Forskningsrapporten genomfördes på uppdrag av Konkurrensverket av fil.dr. Matilda Orth vid Institutet för Näringslivsforskning och docent Florin Maican vid Göteborgs universitet. Syftet med rapporten har varit att analysera vilka konkurrensfaktorer som är centrala på den svenska apoteksmarknaden.

Det övergripande målet med omregleringen 2009 var bland annat att få en mer effektiv distribution och försäljning av läkemedel och att konkurrensutsättningen skulle skapa prispress och ge billigare läkemedel för konsumenten. Utöver detta fanns det tydliga mål om att öka tillgängligheten till apoteken och läkemedel genom utökat produktsortiment, bättre öppettider, närhet till apoteken men också en förbättrad kvalitet och service.

Utöver att studien pekar på att de övergripande målen verkar har uppfyllts så har författarna tagit fram nya mått för hur apotekens kvalitet och service kan beräknas, viket ger ytterligare perspektiv på apoteksmarknadens funktionssätt.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-05-04

Nyhet4 maj 2022