Innehåll på sidan

Forskningsrapport om digitaliseringen av marknaden för juridiska tjänster

Juridiska tjänster digitaliseras och nya onlinebaserade aktörer levererar prispressade tjänster via internet. Digitaliseringen av branschen sker utan plötsliga omvälvningar. Det är snarare en långsam och successiv process. Men redan i dag finns det stora internationella advokatbyråer som experimenterar med artificiell intelligens. Det visar en ny rapport om digitalisering av juridiska tjänster.

Christian Sandström vid Chalmers Tekniska Högskola och forskningsinstitutet Ratio har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt i vilken utsträckning digitala lösningar används inom marknaden för juridiska tjänster.

Rapporten ger ett viktigt bidrag till en ökad förståelse för hur digitaliseringen påverkar marknaden för juridiska tjänster.

Författaren ansvarar själv för alla slutsatser och bedömningar i rapporten.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Nyhet20 april 2017