Innehåll på sidan

Forskningsrapport om algoritmer som prissamarbetar

Många företag som säljer via e-handelsplattformar och egna webbplatser använder sig av algoritmer som styr prissättningen. Beroende på hur algoritmen är programmerad att agera kan den påverka konkurrensen antingen positivt eller negativt.

Universitetslektor Tuwe Löfström och professor Ulf Johansson vid Tekniska högskolan i Jönköping har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning undersökt om självständiga algoritmer kan lära sig att utveckla strategier som är liknande det vid prissamarbete. Medförfattare till rapporten är ekon.dr. Hilda Ralsmark på Konkurrensverket.

Utifrån ett konkurrens- och tillsynsperspektiv har den här rapporten gett en ökad kunskap och förståelse om hur självständiga algoritmer påverkar priskonkurrensen.

Tidigare studier och teser har pekat på att användandet av självständiga algoritmer kan leda till högre priser och vinster för företag. Författarna i denna studie pekar i sina resultat på att detta även kan ske när företag använder olika typer av självständiga algoritmer eller algoritmer vars inlärning sker vid olika tillfällen. Resultaten visar också att hotet om att nya företag ger sig in på marknaden kan hämma prisutvecklingen och leda till lägre prisnivåer.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-11-04

Nyhet4 november 2021