Innehåll på sidan

Fördjupad undersökning av Ahlsells förvärv av Viacons VA-verksamhet

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på grossistmarknaden för VA-material i Sverige.

Ahlsell Sverige AB anmälde den 28 juni 2017 förvärv av ensam kontroll över tillgångarna avseende Viacons AB:s VA-verksamhet i Sverige. Förvärvet berör främst marknaden för distribution av VA-material till professionella slutkunder i Sverige.

Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning går det inte att i detta skede av utredningen utesluta att förvärvet kan komma att påtagligt hämma konkurrensen på marknaden för distribution av VA-material. För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationen krävs ytterligare utredning och analys av de effekter som koncentrationen kan komma att ge upphov till. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 2 november 2017 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka om ett förbud mot affären hos Patent- och marknadsdomstolen.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-11

Nyhet2 augusti 2017