Innehåll på sidan

Coops köp av Netto kan genomföras

Konkurrensverket har, efter prövning, beslutat att lämna Coops förvärv av Netto utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Både Coop och Netto bedriver försäljning av dagligvaror. Coop har cirka 650 butiker över hela landet, och Netto, som kan karaktäriseras som en lågpriskedja och främst finns i de södra delarna av landet, har omkring 160.

De båda dagligvaruhandelskedjorna har huvudsakligen legat på orter där närvaron av andra konkurrerande aktörer varit god, vilket medfört att de inte varit nära konkurrenter till varandra. På ett mindre antal orter, där både Coop och Netto funnits närvarande, har däremot utbudet av konkurrerande aktörer varit mer begränsat vilket medför att koncentrationen på dessa orter eventuellt skulle kunna leda till konkurrenshämmande effekter

Konkurrensverket har därför utrett om företagskoncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom en avsevärd del av landet. Resultatet av utredningen är att företagskoncentrationen inte har den effekten. Coop Butiker & Stormarknader AB kan därför genomföra det planerade förvärvet av Netto Marknad Sverige AB.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-06

Nyhet17 juni 2019