Innehåll på sidan

Belysningsföretag får betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Belysningsföretaget Markslöjd har accepterat ett avgiftsföreläggande från Konkurrensverket. Företaget har initierat ett otillåtet samarbete genom att begränsa en återförsäljares möjligheter att själv bestämma priset på leverantörens produkter. Företaget ska nu betala 1,7 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

Markslöjd AB säljer hem- och julbelysning till återförsäljare. Under 2018 krävde företaget att återförsäljaren Velltra skulle höja sina slutkundspriser på leverantörens produkter för hemmet. I annat fall skulle Markslöjd sluta leverera sina produkter till Velltra. Företagen ingick en överenskommelse som innebar att Velltra delvis justerade priserna enligt leverantörens krav. Prissamarbetet varade i cirka fyra månader och omfattade återförsäljarens försäljning till slutkund i både butik och via e-handel.

Markslöjd har, i strid med konkurrenslagen, begränsat konkurrensen genom att samarbeta med en återförsäljare om dennes priser. Att prisstyrningen omfattade e-handel gör överträdelsen allvarligare, eftersom effekterna på konsumentpriser då riskerar att få mer omfattande spridning.

– När företag ingår otillåtna samarbeten för att begränsa konkurrensen riskerar det att leda till högre priser för konsumenterna. Att begränsa återförsäljares möjligheter att självständigt bestämma sina priser är därför en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Velltra gjorde Konkurrensverket uppmärksam på det otillåtna samarbetet i samband med en eftergiftsansökan. Enligt eftergiftsprogrammet kan företag som anmäler sitt deltagande i en kartell eller annat konkurrensbegränsande samarbete slippa konkurrensskadeavgift. Velltra slipper därför betala avgift för överträdelsen.

Markslöjd AB har accepterat att betala 1 780 000 kronor i konkurrensskadeavgift.

För ytterligare information kontakta

Emelie Buss Augustsson, sakkunnig, 08-700 15 84, emelie.bussaugustsson@kkv.se
Åsa Lövström, kommunikatör, 08-700 16 36, asa.lovstrom@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-14

Pressmeddelande22 december 2020