Innehåll på sidan

Avtal om skollokaler var otillåten direktupphandling

Kristianstads kommun annonserade inte ett avtal om hyra och ombyggnation av skollokaler med motiveringen att hyresavtal inte behöver annonseras enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att avtalet var ett entreprenadkontrakt som skulle ha konkurrensutsatts genom annonsering och yrkar nu att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Kristianstads kommun slöt i maj 2023 avtal med en leverantör om lokaler för en anpassad grundskola. Det sammanlagda värdet uppgår till cirka 35 miljoner kronor. Avtalet utgör ett blandat kontrakt eftersom det omfattar såväl hyra av lokal som byggentreprenad.

Enligt kommunen var huvudsyftet med avtalet att hyra lokaler där skolan ska inhysas. Avtalet behövde därför inte upphandlas enligt det så kallade hyresundantaget i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Konkurrensverket anser att kommunens krav på anpassning av lokalerna närmast är att betrakta som en totalrenovering. Ombyggnationen från gymnasieskola till anpassad grundskola omfattar bland annat ändrad planlösning och tekniska installationer i form av vatten, avlopp, värme och el. En planerad tillbyggnad innebär också att lokalytan kommer att bli väsentligt mycket större. Enligt Konkurrensverket är avtalens huvudsyfte därför en byggentreprenad medan hyran av lokalerna snarare är att se som ett komplement. Avtalet skulle därför ha annonserats enligt LOU.

– Vi ser återkommande i vår tillsyn att hyresundantaget tillämpas på ett otillåtet sätt vid upphandling av byggentreprenader. Om en upphandlande myndighet ingår avtal som innebär att man köper en byggentreprenad ska kontraktet konkurrensutsättas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkar att Kristianstads kommun ska betala 1,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 08-700 15 92,
Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37,

Dokument och länkar 

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Pressmeddelande13 maj 2024