Innehåll på sidan

Alumecos förvärv av Metallservice kan genomföras

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Alumeco Sverige AB:s förvärv av verksamheten i Metallservice i Göteborg AB utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Den 27 maj 2019 tog Konkurrensverket emot en anmälan om Alumeco Sverige AB:s förvärv av Newco från Metallservice i Göteborg AB. Innan transaktionen genomförs kommer merparten av den verksamhet som i dag bedrivs inom Metallservice i Göteborg AB att föras över till Newco. Alumenco och Metallservice är båda verksamma inom metallhandelsbranschen.

Den 4 juli 2019 beslutade Konkurrensverket om en så kallad särskild undersökning av förvärvet.

I sin utredning av affärens effekter har Konkurrensverket särskilt analyserat marknaden för grossistförsäljning av aluminiumprodukter.

Utredningen visar att den anmälda koncentrationen inte påtagligt kommer att hämma en effektiv konkurrens på marknaden. Konkurrensverket har beslutat att lämna ärendet utan åtgärd, vilket innebär att företagen kan genomföra affären.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-07

Nyhet29 augusti 2019