The role of personality traits on price cartel characteristics

The role of personality traits on price cartel characteristics

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Magnus Söderberg vid CERNA Mines ParisTech har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt betydelsen av både ekonomiska incitament och individers personlighetsdrag för bildandet och varaktigheten av priskarteller.

Läs mer och beställ/ladda ner

Offentlig upphandling och innovation

Offentlig upphandling och innovation

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Charles Edquist vid CIRCLE, Lunds universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, analyserat hur offentlig upphandling kan vara en drivkraft för innovation.

Läs mer och beställ/ladda ner

Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Per-Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet och John Hane från Foyen Advokatfirma har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, genomfört en granskning av entreprenadupphandlingar på den svenska byggmarknaden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden. Hur fungerar den och vilka åtgärder kan vara motiverade?

Konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden. Hur fungerar den och vilka åtgärder kan vara motiverade?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Hans Lind och Fredrik Kopsch vid Kungliga tekniska högskolan har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, belyst konkurrenssituationen inom fastighetsmäklarmarknaden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Insamling, uppföljning och analys - ett förslag till tentativt ramverk

Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Insamling, uppföljning och analys - ett förslag till tentativt ramverk

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Carl-Johan Petri och Nils-Göran Olve vid Linköpings universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, analyserat teori och empiri om hur företagsintern kostnadsinformation registreras, analyseras och presenteras. De har också tittat på hur kostnadsinformationen kan användas som underlag i konkurrensrättsliga bedömningar.

Läs mer och beställ/ladda ner