Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster. Snabb evolution eller teknisk revolution?

Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster. Snabb evolution eller teknisk revolution?

FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Christian Sandström vid Chalmers Tekniska Högskola och forskningsinstitutet Ratio har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt i vilken utsträckning digitala lösningar används inom marknaden för juridiska tjänster.

Läs mer och beställ/ladda ner

Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet

Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet

FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Forskarna Carl-Johan Petri och Nils-Göran Olve har på uppdrag av Konkurrensverket samlat in exempel på ett antal kommuners konkreta erfarenheter av särredovisning av kostnader. Utgångspunkten för studien har varit den ofta återkommande frågan från politiker, tjänstemän, myndigheter, massmedia och medborgare: ”Vad kostar det?”

Läs mer och beställ/ladda ner

Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law

Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Kirsi-Maria Halonen vid University of Lapland i Finland utrett vad som utgör en upphandlande myndighet eller en separat operativ enhet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Metoder för att utvärdera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling - en översikt

Metoder för att utvärdera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling - en översikt

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Professor Dominique Anxo och lektor Thomas Ericson vid Linnéuniversitetet har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning genomfört en studie om potentiella effekter av sysselsättningskrav vid offentlig upphandling. De har också utrett hur en utvärdering av upphandling med sysselsättningskrav bör utföras.

Läs mer och beställ/ladda ner

Personbilsmarknad i förändring – konsekvenser för konkurrensförhållanden och konsumentskydd med särskild betoning på eftermarknaden

Personbilsmarknad i förändring – konsekvenser för konkurrensförhållanden och konsumentskydd med särskild betoning på eftermarknaden

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Anders Parment vid Stockholms universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur eftermarknaden för personbilar i Sverige har utvecklats de senaste tio åren och hur denna utveckling påverkar, och kommer att påverka, konsumenternas intresse för ett rikt urval av produkter, goda möjligheter att jämföra alternativ och förmånlig prissättning.

Läs mer och beställ/ladda ner