Market Dominance and Market Power in Electric Power Markets – A Competition Policy Perspective

Market Dominance and Market Power in Electric Power Markets – A Competition Policy Perspective

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2005 Einar Hope has at the request of the Swedish Competition Authority fulfilled an analysis and essay of the special characteristics of electric power markets regarding competition policy and market Power.

Läs mer och beställ/ladda ner

Uppsatser om internationalisering och konkurrens

Uppsatser om internationalisering och konkurrens

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2005 På uppdrag av Konkurrensverket har Gunnar Eliasson, Richard Friberg och Olle Rossander skrivit uppsatser kring internationalisering och konkurrens. Resultatet av uppdragen presenteras i denna antologi.

Läs mer och beställ/ladda ner

Läkemedelsdistributionen i Finland, Norge och Sverige – en analys av detaljistledet

Läkemedelsdistributionen i Finland, Norge och Sverige – en analys av detaljistledet

KONKURRENS, FORSKNING, INTERNATIONELLT/EU, UPPDRAGSFORSKNING, 2005 På uppdrag av Konkurrensverket har Niklas Rudholm analyserat läkemedelsdistributionen i Finland, Norge och Sverige med fokus på deltaljistledet. Niklas Rudholm är filosofie doktor i nationalekonomi vid Umeå universitet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrensverkets domstolsprocesser 1993-2004 - En utvärdering

Konkurrensverkets domstolsprocesser 1993-2004 - En utvärdering

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2005 På uppdrag av Konkurrensverket har Ingeborg Simonsson genomfört en utvärdering av Konkurrensverkets processföring i domstolar sedan konkurrenslagens ikraftträdande. Ingeborg Simonsson är doktorand i konkurrensrätt vid Stockholms universitet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrens på sjukvårdsmarknaden

Konkurrens på sjukvårdsmarknaden

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 Konkurrensverket för att bedriva uppdragsforskning inom området konkurrens på sjukvårdsmarknaden. Mats Ekelund är Fil doktor i nationalekonomi.

Läs mer och beställ/ladda ner