Kontrafaktiska tester och missbruksbedömning

Kontrafaktiska tester och missbruksbedömning

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Vladimir Bastidas Venegas har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning utrett hur kontrafaktiska analyser används inom europeisk och svensk konkurrensrätt, och hur dessa analyser tillämpas vid missbruksbedömning/bedömning av missbruk av dominerande ställning.

Läs mer och beställ/ladda ner

Korruptionsdomar och offentlig upphandling

Korruptionsdomar och offentlig upphandling

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Jur. dr. Catrin Karlsson Westergren har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, identifierat faktorer och omständigheter som kan ge skäl att misstänka och vidare utreda förekomsten av korruption i upphandlingssituationer.

Läs mer och beställ/ladda ner

Blockkedjeteknik utifrån ett konkurrensperspektiv

Blockkedjeteknik utifrån ett konkurrensperspektiv

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Doktor Pontus Lindblom har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, gjort en översikt över blockkedjetekniken och dess tillämpningar samt genomfört en analys utifrån ett konkurrens-, tillsyns- och juridiskt perspektiv.

Läs mer och beställ/ladda ner

Marknadskoncentration  och korsägande av företag

Marknadskoncentration och korsägande av företag

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Konkurrensverket har gett professor Lars Persson samt docent Pehr-Johan Norbäck i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, ge en översikt av hur olika samägarformer av företag såsom korsägande och institutionellt ägande påverkar marknadskonkurrens och incitament för företagsutveckling i näringslivet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö

Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Professor Charles Edquist har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer.

Läs mer och beställ/ladda ner