Vad kan offentliga beställare lära sig av privata? En explorativ studie av Sverige

Vad kan offentliga beställare lära sig av privata? En explorativ studie av Sverige

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 I rapporten diskuterar författaren vad offentliga beställare kan lära sig av privata företag när det gäller att stimulera konkurrensen mellan företag.

Läs mer och beställ/ladda ner

Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt: Drivkrafter och institutioner. Underlagsrapport till Konkurrensen i Sverige 2007.

Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt: Drivkrafter och institutioner. Underlagsrapport till Konkurrensen i Sverige 2007.

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2007 I denna rapport analyseras betydelsen av entreprenörskap och FoU för en nations välstånd. Fokus ligger på entreprenörens roll i denna process. Vidare diskuteras de institutionella förutsättningarnas betydelse för att stimulera det som kallas produktivt entreprenörskap. Diskussionen är kopplad till vad som redan har gjorts i Sverige.

Läs mer och beställ/ladda ner

TV-Distribution in Sweden - Is It Competitive?

TV-Distribution in Sweden - Is It Competitive?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2007 Mats Bergman and Johan Stennek have at the request of the Swedish Competition Authority analysed the competition aspects of TV-distribution in Sweden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Metoder för att beräkna privat konkurrensskada och krav på precision i domstol

Metoder för att beräkna privat konkurrensskada och krav på precision i domstol

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2006 På uppdrag av Konkurrensverket har Rickard Sandin, ECON Analys AB, kartlagt metoder för att beräkna privat konkurrensskada och krav på precision i domstol.

Läs mer och beställ/ladda ner

Tjänstemarknader där konsumenten har ett informationsunderläge – empiriska exempel från tandvård och bilreparationer

Tjänstemarknader där konsumenten har ett informationsunderläge – empiriska exempel från tandvård och bilreparationer

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2006 På uppdrag av Konkurrensverket har Erik Grönqvist gjort en översikt av modeller för hur konkurrensen påverkas då konsumenten har svårt att bedöma kvaliteten på varor och tjänster.

Läs mer och beställ/ladda ner