TV-marknaden i Sverige

TV-marknaden i Sverige

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Ernst & Young kartlagt hur aktörer på TV-marknaden i Sverige betraktar konkurrenssituationen och reglering av marknaden. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4).

Läs mer och beställ/ladda ner

Presstödet - effekter på tidningsföretagens lönsamhet och konkurrensen

Presstödet - effekter på tidningsföretagens lönsamhet och konkurrensen

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Marcus Asplund utrett presstödets effekter på tidningsföretagens lönsamhet och konkurrensen. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4).

Läs mer och beställ/ladda ner

Undersökning om konkurrenshinder

Undersökning om konkurrenshinder

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Statistiska centralbyrån undersökt hur nystartade tillväxtföretag ser på konkurrenshinder och konkurrensfrämjande åtgärder. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4).

Läs mer och beställ/ladda ner

Kommunal prissättning i konkurrens - En modifierad underskotts- och självkostnadsprincip

Kommunal prissättning i konkurrens - En modifierad underskotts- och självkostnadsprincip

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har jur.dr. Tobias Indén undersökt hur de kommunala rättsprinciperna i kommunallagen kan medverka till att snedvrida konkurrensen mellan kommunal och privat näringsverksamhet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kollektiv anslutning av TV/bredband – ett konkurrensproblem?

Kollektiv anslutning av TV/bredband – ett konkurrensproblem?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har fil dr. Thomas Tangerås genomfört en samhällsekonomisk analys av konkurrenseffekter av kollektiv anslutning av fastigheter till kabel-TV eller bredband.

Läs mer och beställ/ladda ner