Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling

Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2011 På uppdrag av Konkurrensverket har ekonomie dr Karl Lundvall vid Copenhagen Economics, och advokat Kristian Pedersen vid Advokatfirman Delphi, undersökt de problem som vissa upphandlande myndigheter och leverantörer upplever med så kallad strategisk anbudsgivning inom offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner

Betygets värde - en analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor

Betygets värde - en analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2010 Det finns inga stora skillnader i hur friskolor och kommunala skolor sätter sina betyg. Däremot förefaller ökad konkurrens mellan skolor ha lett till viss betygsinflation. Det visar docent Jonas Vlachos i en rapport som skrivits på uppdrag av Konkurrensverket.

Läs mer och beställ/ladda ner

Samordnade ramavtal - en empirisk undersökning

Samordnade ramavtal - en empirisk undersökning

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2010 Det finns inget stöd för uppfattningen att samordnade ramavtal pressar priserna. Det finns heller inte skäl att överdriva nackdelarna med ramavtal även om avståndet mellan upphandlingstjänstemannen och de som använder produkten ökar. Det framgår av en rapport som professor Mats Bergman vid Södertörns högskola genomfört på uppdrag av Konkurrensverket.

Läs mer och beställ/ladda ner

Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering? Erfarenheter från vårdvalsreformen inom primärvård

Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering? Erfarenheter från vårdvalsreformen inom primärvård

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2010, VALFRIHETSSYSTEM Kvalitetskonkurrensen fungerar bra med vårdvalssystem i primärvården. När valfriheten ökar genom fler privata alternativ, ökar kvaliteten hos både privata som offentligt vårdmottagningar. Detta innebär att reformen är till nytta även för patienter som inte gör ett aktivt val av vårdcentral. Det visar den rapport som fil. dr Karl Lundvall gjort på uppdrag av Konkurrensverket. Det är författaren som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2010, VALFRIHETSSYSTEM På uppdrag av Konkurrensverket har professor Tom Madell belyst behovet av rättsmedel och möjligheten att föra talan inför domstol i LOV (lagen om valfrihetssystem) relaterade ärenden. Det är författaren som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner