Business Activity and Exclusive Right in the Swedish PSI Act

Business Activity and Exclusive Right in the Swedish PSI Act

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2011 Konkurrensverket har gett Björn Lundqvist och Marc de Vries i uppdrag att klargöra begreppen ”affärsverksamhet” och ”exklusiv rätt” i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Medförfattare har varit Emma Linklater och Liisa Rajala Malmgren.

Läs mer och beställ/ladda ner

The Effects of Firm Size and Network Span on Return on Capital in Swedish Electricity Distribution

The Effects of Firm Size and Network Span on Return on Capital in Swedish Electricity Distribution

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2011 Konkurrensverket har gett Docent Jon Thor Sturluson, vid Reykjaviks universitet, i uppdrag att utreda och analysera underlag för att bedöma kalkylräntan vid infrastrukturinvesteringar på elmarknaden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling

Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2011 På uppdrag av Konkurrensverket har ekonomie dr Karl Lundvall vid Copenhagen Economics, och advokat Kristian Pedersen vid Advokatfirman Delphi, undersökt de problem som vissa upphandlande myndigheter och leverantörer upplever med så kallad strategisk anbudsgivning inom offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner

Betygets värde - en analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor

Betygets värde - en analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2010 Det finns inga stora skillnader i hur friskolor och kommunala skolor sätter sina betyg. Däremot förefaller ökad konkurrens mellan skolor ha lett till viss betygsinflation. Det visar docent Jonas Vlachos i en rapport som skrivits på uppdrag av Konkurrensverket.

Läs mer och beställ/ladda ner

Samordnade ramavtal - en empirisk undersökning

Samordnade ramavtal - en empirisk undersökning

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2010 Det finns inget stöd för uppfattningen att samordnade ramavtal pressar priserna. Det finns heller inte skäl att överdriva nackdelarna med ramavtal även om avståndet mellan upphandlingstjänstemannen och de som använder produkten ökar. Det framgår av en rapport som professor Mats Bergman vid Södertörns högskola genomfört på uppdrag av Konkurrensverket.

Läs mer och beställ/ladda ner