Pågående/avslutade forskningsprojekt

Sedan Konkurrensverket började finansiera forskning om konkurrens- och upphandlingsfrågor har ett hundratal projekt beviljats anslag.

Forskningsmedlen har bidragit till att öka kunskapen om konkurrens- och upphandlingsområdet och att stärka forskningsmiljön för dessa frågor vid svenska universitet. I många fall publiceras resultatet av den forskning som Konkurrensverket stödjer i tidskrifter på internationell nivå. Vissa forskares disputationer har dessutom möjliggjorts med hjälp av Konkurrensverkets anslag. Från 2014 kan du också läsa projektansökan för de projekt som har beviljats anslag.

Innehåll:

20192018 | 2017 | 2016 | 201520142013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 200620042003 | 2002200120001999199819971996 | 1995 | 1994 |

P
= pågående, S = slutredovisat

Listan med projekt sorteras efter år och kompletteras med kolumn för vilken inriktning projektet har, till exempel nationalekonomi eller juridik.

 

 År

Projekt Kategori Status 

 2019

Hållbar digitalisering och Opensym 2019

Huvudansvarig: Björn Lundell, Högskolan i Skövde

Läs projektansökan (104 kB)


Slutrapport (300 kb)

Företagsekonomi S

 2019

Cartel, managerial incentives and merger and acquisitions

Huvudansvarig: Catarina Maravo, Handelshögskolan i Stockholm

Läs projektansökan (375 kB)

Nationalekonomi P

 2019

Konkurrens om sopor En analys av marknaden för avfallsbränning

Huvudansvarig: Thomas Broberg, Umeå universitet

Läs projektansökan (300 kB)

Nationalekonomi P

 2019

Goals and purposes of EU competition law: What does the data say?

Huvudansvarig: Konstantinos Stylianou, University of Leeds

Läs projektansökan (514 kB)


Slutredovisning (201 kb)

The Goals of EU Competition Law (1,5 Mb)
Konstantinos Stylianou, University of Leeds - School of Law
Marios Iacovides, University of Oxford - Institute of European and Comparative Law; Swedish Competition Authority

Juridik S

 2019

Media competition and media slant in Swedish newspapers

Huvudansvarig: Marcel Garz, Jönköping International Business School

Läs projektansökan (472 kB)

Nationalekonomi P

 2019

Är konkurrensen på primärvårdsmarknaden kvalitetsdrivande?

Huvudansvarig: David Isaksson, Uppsala universitet

Läs projektansökan (530 kB)

Nationalekonomi P

 2019

Effekten av antal budgivare på sannolikheten för prissamordningar

Huvudansvarig: Niklas Rudholm, Handelns Forskingsinstitut

Läs projektansökan (326 kB)

Nationalekonomi P

 2019

Koncessioner i allmänhetens tjänst Statsstödsrättsliga och upphandlingsrättsliga utmaningar

Huvudansvarig: Tobias Indén, Umeå universitet

Läs projektansökan (516 kB)

Juridik P

 2019

Nordic workshop on industrial organization 2019
Huvudansvarig: Thomas Tangerås, Institutet för näringslivsforskning

Läs projektansökan (490 kb)


Slutredovisning (60 kb)

Nationalekonomi S

 2018

Public procurement cartels: novel measurement and insights
Huvudansvarig: Mihaly Fazekas, University of cambridge
Läs projektansökan (226 kB)

Nationalekonomi P

 2018

Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel
Huvudansvarig: David Granlund, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Läs projektansökan (38 kB)


Sammanfattning (130 kb)

Price effects of competition from parallel imports and therapeutic alternatives – Using dynamic models to estimate the causal effect on the extensive and intensive margins (668 kb)
David Granlund, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Direct and indirect savings from parallel imports in Sweden (466 kb)
David Granlund, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Apotekens inköpspriser påverkas knappt av deras möjlighet att förhandla till sig rabatter (988 kb)
David Granlund, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Nationalekonomi S

 2018

En utvärdering av privata utövares effektivitet inom ambulandssjukvården och konsekvenser för upphandling
Huvudansvarig: Björn Tyrefors Hinnerich, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Läs projektansökan (44 kB)
Nationalekonomi P

 2018

Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling
Huvudansvarig: Johan Lundberg, Umeå universitet
Läs projektansökan (123 kB)
Nationalekonomi P

 2018

Värdering av upphandling - redovisningens betydelse för upphandlingsreglerna
Huvudansvarig: Stefan Olsson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet
Läs projektansökan (37 kB)

Juridik P

 2018

Human rights violations in Nordic public procurement
Huvudansvarig: Stefan Brehm, Lunds universitet
Läs projektansökan (38 kB)
Nationalekonomi P
2017

Konkurrensens påverkan på arbetsmiljö i skolor
Huvudansvarig: Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm
Läs projektansökan (4,5 MB)

Sammanfattning (50 kb)

Arbetsmiljö och konkurrens i svenska skolor (2,3 Mb)
SSE Working Paper Series in Business Administration No. 2019:1
Abiel Sebhatu, Erik Lakomaa och  Karl Wennberg

Work environment and Competition in Swedish Schools, 1999–2011 (1,3 Mb)
Abiel Sebhatu, Erik Lakomaa, Karl Wennberg och Maria Branden

Företagsekonomi S
2017 Structural links in vertical markets with free entry: An investigation in light of recent regulatory developments in telecommunications
Huvudansvarig: Mark Bernard, Södertörns högskola
Läs projektansökan (2 MB)
Nationalekonomi P
2017

Nordiska konkurrensrättsnätverkets 10-års jubileumskonferens i Reykjavik hösten 2018
Huvudansvarig: Ragnhildur Helgadottir, Reykjavik University
Läs projektansökan (1,3 MB)


Slutredovisning (91 kb)

Juridik S
2017

Conference: Corporate Law and Finance Meets Antitrust Policy: Old and New Questions
Huvudansvarig: Julian Nowag, Juridicum Lunds universitet
Läs projektansökan (1,3 MB)


Slutredovisning (724 kb)

Juridik S
2017

Offentlig upphandling - ansvar och ersättning
Huvudansvarig: Håkan Andersson, Uppsala universitet
Läs projektansökan (2 MB)

Slutrapportering (485 kb)

Juridik S
2017

Kostnadseffektiviteten av insatser mot konkurrensbegränsande samarbeten
Huvudansvarig: Mathias Herzing, Stockholms universitet
Läs projektansökan (4,5 MB)


Sammanfattning (100 kb)

Nationalekonomi S
2017 Can better information about providers improve care choices?
Huvudansvarig: Anders Anell, Lunds universitet
Läs projektansökan (3 MB)
Företagsekonomi P
2017 Den nya konkurrensprincipen i 2014 års upphandlingsdirektiv och 2017 års nya upphandlingslagar
Huvudansvarig: Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm
Läs projektansökan (3,7 MB)
Juridik P
2017 Collaboration and relations between economic operators in the competition for public contracts
Huvudansvarig: Grith Skovgaard Ølykke, Copenhagen Business School
Läs projektansökan (3,2 MB)
Juridik P
2017 Investeringar, produktivitet och konkurrens på bredbandsmarknad
Huvudansvarig: Matilda Orth, Institutet för Näringslivsforskning
Läs projektansökan (2,3 MB)
Nationalekonomi P
2016 Ascola (Academic Society for Competition Law) forskarkonferens i Stockholm våren 2017
Huvudansvarig: Björn Lundqvist, Stockholms universitet
Läs projektansökan (86 kB)

Slutredovisning (560 Kb)
Forskarkonferens, program (1 Mb)
Workshop, program (540 Kb)

Juridik S
2016 Minikurser inom konkurrensforskning
Huvudansvarig: Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm
Läs projektansökan (288 kB)
Nationalekonomi P
2016

Can customer complaints be a substitute to formal antitrust and regulatory processes?
Huvudansvarig: Magnus Söderberg, Göteborgs universitet
Läs projektansökan (285 kB)

 

Testing the Regulatory Threat Hypothesis: Evidence from Sweden (380 kb)
Petyo Bonev, Matthieu Glachant och Magnus Söderberg

Local price spillovers in the Swedish District Heating sector (765 kb)
Petyo Bonev, Matthieu Glachant och Magnus Söderberg

Nationalekonomi S
2016

Economics and Value Judgment: Between Accountability and Independence of Competion Agencies
Huvudansvarig: Julian Nowag, Lunds universitet
Läs projektansökan (282 kB)


Slutrapportering (204 kb)

Juridik S
2016

Access to the European Commission's Files in Cartel Cases - Promoting or Preventing Effective Enforcement of the European Competition Rules?
Huvudansvarig: Ulf Bernitz, Stockholms universitet
Läs projektansökan (341 kB)


Slutredovisning (59 kb)
The Quest for Evidence – Still an Uphill Battle for Cartel Victims? (182 kb)
Accessing Evidence of Competition Law Infringements through National Courts – A Mission Impossible (138 kb)
Helene Andersson, Stockholms universitet 

Juridik S
2016

Relevant market and market power when companies compete through innovation: Competition in the New Economy
Huvudansvarig: Björn Lundqvist, Stockholms universitet
Läs projektansökan (88 kB)

Slutrapportering (400 kb)

Juridik S
2016

Staten som kapitalet: Hur påverkas konkurrensen av statliga stödinsatser till privata företag?
Huvudansvarig: Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research
Läs projektansökan (285 kB)
 

Sammanfattning (430 kb)

Slutrapport (294 kb)

Nationalekonomi S
2016 Unilateral konkurrenspolitik, standard-essentiella patent och internationell integration
Huvudansvarig: Henrik Horn, Institutet för Näringslivsforskning
Läs projektansökan (31 kB)


Slutrapport (1,2 Mb)

Nationalekonomi S
2015 Korta och långsiktiga priseffekter av fler företag vid upprepade auktioner
Huvudansvarig: David Granlund, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Läs projektansökan (392 kB)

Sammanfattning
 (355 kb)

Price competition in pharmaceuticals – evidence from 1303 Swedish markets (1,2 Mb)
David Granlund and Mats A. Bergman

Fler konkurrenter är nyckeln för att sänka läkemedelspriserna (430 kb)
Mats Bergman och David Grandlund

The impacts on the price-effect of competition of having an own product name, market age, and a reregulation (520 kb)
David Granlund

Nationalekonomi S
2015

Evaluating the Reform of Swedish Pharmacy Retailing: Effects on Prices and Product Availability of Non-Prescription Drugs

Huvudansvarig:  Frank Verboven, KU Leuven
Läs projektansökan (550 kB)

Nationalekonomi P
2015

Nordic Conference on Industrial Organization (NORIO 2016)

Huvudansvarig: Friðrik Már Baldursson, Handelshögskolan i Reykjavik
Läs projektansökan (180 kB)


Slutrapportering (201 kB)

Nationalekonomi S
2015

Ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor: Ger politiken önskat eko?

Huvudansvarig: Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå Universitet
Läs projektansökan (483 kB)

 

Slutrapportering och ekonomisk rapport (495 kb)

Ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor: Ger politiken önskat eko? (96 kb)

Green public procurement and multiple environmental objectives (383 kb)
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Per-Olov Marklund, Konjunkturinstitutet

Green Public Procurement as an Instrument of Environmen-tal and Innovation Policy: Getting the arguments right (583 kb)
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Per-Olov Marklund, Konjunkturinstitutet

How Green Public Procurement can drive conversion of farmland: An empirical analysis of an organic food policy (801 kb)
Hanna Lindström, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Per-Olov Marklund, Konjunkturinstitutet

Green Public Procurement: An empirical analysis of the uptake of organic food policy (714 kb)
Hanna Lindström, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Per-Olov Marklund, Konjunkturinstitutet

Nationalekonomi S
2015

Konkurrenseffekter på marknaden för fordonsbesiktning

Huvudansvarig: Jerker Holm, Lunds universitet
Läs projektansökan (301 kB)

 

Slutrapportering (196 kb)

Competition Makes Inspectors More Lenient: Evidence from the Motor Vehicle Inspection Market (1,36 Mb)
Osmis Areda Habte, Lunds universitet
Hakan J. Holm, Lunds universitet

Opening Hours Decision and Competition in the Motor Vehicle Inspection Market (1,1 Mb)
Osmis Areda Habtey, Lunds universitet

Nationalekonomi S
2015

Social and Green Clauses in EU Public Procurement Law

Huvudansvarig: Xavier Groussot, Lunds universitet
Läs projektansökan (440 kB)


Slutrapportering (215 kb)

Juridik S
2015 Abnormally low tenders: pricing strategies and efficient assessment by contracting authorities and courts/the complaints board
Huvudansvarig: Grith Skovgaard Ølykke, Copenhagen Business School
Läs projektansökan (158 kB)

Slutredovisning (25 kB)
Juridik S
2015 Elområden, prisbildning och konkurrens
Huvudansvarig: Thomas Tangerås, Institutet för näringslivsforskning
Läs projektansökan (116 kB)
Nationalekonomi P
2015 Collusion vs. Mergers: Evidence from the Swedish Market
Huvudansvarig: Chloé Le Coq, Handelshögskolan i Stockholm
Läs projektansökan (184 kB)
Nationalekonomi P
2015

Nordiska konkurrensnätverkets forskarkonferens i Stockholm hösten 2016
Huvudansvarig: Lars Henriksson
Läs projektansökan


Slutredovisning (178 kb)

Juridik P
2014 The Cost of Legal Certainty: Exclusionary Abuse of Dominance and the Legal Definition of Costs
Huvudansvarig: Vladimir Bastidas, Uppsala universitet.
Läs projektansökan (1,7 MB)
Juridik S
2014

Betydelsen av köparmakt i EU-konkurrensrätten
Huvudansvarig: Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm.

Läs projektansökan (875 kB)
 

Slutredovisning (100 kb)

Juridik S
2014

Cost efficiency in tendered contracts
Huvudansvarig: Jan-Eric Nilsson, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Läs projektansökan (1 MB)

 

Bilaga 9 - Kostnadseffektivitet i upphandlade kontrakt (153 kB)

Bilaga 11 - Benchmarking in a state-owned monopoly (1 150 kB)

Bilaga 12 - Cost effiency in Swedish Public Transport (852 kB)

Bilaga 13 - A stochastic frontier analysis of the cost of efficiency in road maintenance (1 027 kB)

Nationalekonomi S
2014

Market deregulation as a discovery process: A comparative study of monopolist behavior in deregulatory processes in Sweden and Finland.
Huvudansvarig: Erik Lakomaa, Handelshögskolan i Stockholm.

Läs projektansökan (3,8 MB)

 

Slutredovisning (224 kb)

Nationalekonomi S
2014

Obalanserad budgivning i anläggningsbranschen - en orsak till bristande kostnadseffektivitet?
Huvudansvarig: Johan Nyström, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Läs projektansökan (1.1 MB)


Slutredovisning (98 kb)

Nationalekonomi S
2014

Competitive Neutrality in Mixed Markets
Huvudansvarig: Mats Bergman, Södertörns högskola.

Läs projektansökan: (1,6 MB)

Nationalekonomi P
2014

Measuring the effect of cartels on price
Huvudansvarig: Magnus Söderberg, CERNA, Mines Paris Tech.

Läs projektansökan (800 kB)

 

Sammanfattning (90 kb)

Calculating the damage of a cartel subject to transition periods: the international uranium cartel in the 1970s (375 kb)
Asger Lunde, Aarhus University
Rickard Sandberg, Stockholm School of Economics och Global Institution for Collaborative Research and Education
Magnus Söderberg, University of Southern Denmark och Mines ParisTech

Nationalekonomi S
2014

Swedish Part of the European Cartel Project: What Do Legal Cartels Tell Us about Illegal Ones?
Huvudansvarig: Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning.

Läs projektansökan (1,4 MB)

 

Sammanfattning (63 kB)

Nationalekonomi S
2013

Upphandling, marknad och markexploatering
Huvudansvarig: Tobias Indén, Umeå universitet.


Slutrapport (470 kb)

Juridik S
2013 Nordic Conference in Industrial Organization in 2014
Huvudansvarig: Tore Nilssen, Universitetet i Oslo.
Nationalekonomi S
2013

Evaluating Merger Simulation: Uncertainty, Economic Assumptions and Practical
Huvudansvarig: Frank Verboven, KU Leuven (Belgien).

 

Slutrapport (181 kB)

Does merger simulation work? Evidence from the Swedish Analgesics Market (257 kB)
Jonas Björnerstedt & Frank Verboven

Market analysis with mergersim 2 (347 kB)
Jonas Björnerstedt & Frank Verboven

Nationalekonomi S
2013 Competition, public provision, and organizations in health and elderly care
Huvudansvarig: Fredrik Andersson, Lunds universitet.
Nationalekonomi P
2012 Är kommissionens bedömning av omstruktureringsstöd förenlig med unionsrätten och konkurrensrättens syften?
Huvudansvarig: Catrin Karlsson, Lunds Universitet.
Juridik S
2012

Privatiseringar och konkurrensrättsliga utmaningar
Huvudansvarig: Tobias Indén, Umeå universitet.

 

Slutredovisning (355 kb)

Juridik S
2012 A New Approach to Compliance and Deterrence in EU Competition Law
Huvudansvarig: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Stockholms universitet.
 

Slutrapport (107 kb)

Juridik S
2012

Market Failure and ED Competition Law
Huvudansvarig: Vladimir Bastidas, Örebro universitet.


Slutrapport (100 kb)

Juridik S
2012

Minikurser inom empirisk konkurrens- och upphandlingsforskning
Huvudansvarig: Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm.


Redogörelse för projektet (148 kb)

Nationalekonomi S
2012 Högt anbudspris - hög kvalitet? En empirisk analys av relationen mellan anbudspriser och bedömning av kvalitet i offentlig upphandling
Huvudansvarig: Anders Lunander, Örebro universitet.
 

Slutredovisning (178 kb)

Price and Quality Segmentation of Multiproduct Firms: Some Empirical Evidence (467 kb)
Anders Lunander, Handelshögskolan vid Örebro universitet
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Nicklas Pettersson, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Scoring Rules and Price-Quality Correlation in Public Procurement Auction Data (170 kb)
Mats Bergman, Södertörns högskola
Anders Lunander, Handelshögskolan vid Örebro universitet
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Nationalekonomi S
2012

Regelverk och praxis på avreglerade marknader
Huvudansvarig: Staffan Hultén, Stockholm School of Economics Institute for Research.

 

Sammanfattning (107 kB)

1. Regelverk och praxis på avreglerade marknader 
(135 kB) 
Staffan Hultén & Roger Pyddoke

2. Energimarknadsinspektionens roll och agerande på den omreglerade elmarknaden (490 kB)
Ulf Essler & Staffan Hultén

3. Transparency and accountability of telecommunications regulation in Sweden (229 kB)
Roger Pyddoke

4. Transportstyrelens roll och agerande på den avreglerade järnvägsmarknaden och marknaden för kollektivtrafik (714 kB)
Staffan Hultén

Nationalekonomi S
2012

Rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata
Huvudansvarig: Johan Lundberg, Umeå universitet.
 

Slutrapport (85 kb)

Nationalekonomi S
2012

Omregleringen av läkemedelsmarknaden - prissättning av homogena varor vid upprepade auktioner
Huvudansvarig: Niklas Rudholm, HUI Research AB.

 

Sammanfattning (66 kB)

Nationalekonomi S
2011

Marknadsstaten och valfrihetssystemen
Huvudansvarig: Tobias Indén, Syddansk universitet.

 

Fra velfærdsstat til markedsstat - Konkurrencevilkår på fritvalgsområdet i dansk og svensk ret (2 399 kB)
Ved PH.D.-stipendiat Minie Andersen

Juridik S
2011 Tvingande hänsyn till allmänintresset vid offentliga upphandlingar
Huvudansvarig: Wiweka Warnling-Nerep, Stockholms universitet.
Juridik S
2011 European Association for Research in Industrial Economics
Huvudansvarig: Marcus Asplund, Kungliga tekniska högskolan.
Nationalekonomi S
2011

Market power and price responses in Swedish food markets: The case of coffee
Huvudansvarig: Dick Durevall, Göteborgs universitet.

 

Final report (283 kB)

Nationalekonomi S
2011

Konkurrens och risktagande: en experimentell ansats
Huvudansvarig: Jerker Holm, Lunds universitet.

 

Slutrapport (87 kB)

 

Bilaga: Risk aversion relates to cognitive abilites: preferences or noise(823 kB) 
Ola Andersson, Håkan J. Holm, Jean-Robert Tyran & Erik Wengström

Bilaga: Risking Other People's Money: Experimental Evidence on Bonus Schemes, Competition, and Altruism (1 449 kB)
Ola Andersson, Håkan J. Holm, Jean-Robert Tyran & Erik Wengström

 

Nationalekonomi S
2011 Nordic Conference in Industrial Organization in Copenhagen in 2012
Huvudansvarig: Anette Boom, Copenhagen Business School.
Nationalekonomi S
2011

Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning – företagens perspektiv
Huvudansvarig: Mattias Lundbäck, Ratio.

 

Sammanfattning (310 kB)

Slutrapport (1 447 kB)

Nationalekonomi S
2011

Upphandling och konkurrens: Om offentliga organisationers styrning av underleverantörer
Huvudansvarig: Sven Siverbo, Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

 

Sammanfattning (58 kB)

Slutrapport (424 kB)

Företagsekonomi S
2011

Kvalitetsuppföljning av upphandlad äldreomsorg - en förutsättning för välfungerande konkurrens?
Ulrika Winblad Spångberg, Uppsala universitet

 

Slutredovisning (370 kB)

 

Den upphandlande äldreomsorgen (835 kB)
Arbetsrapport. Medverkande: Ulrika Winblad, Paula Blomqvist, David Isaksson, Fredrik Olsson, Karin Josefsson

Privata aktörer och kontraktsstyrning i äldreomsorgen: förbättras kvaliteten? (598 kB)
Paula Blomqvist & Ulrika Winblad, Uppsala universitet

Is contract monitorability in social services possible? (450 kB)
Abstract 

 

Övrigt S
2010 Nordiska konkurrensrättsnätverkets forskarkonferens i Lund 2010/2011
Huvudansvarig: Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet.
Juridik S
2010

Konkurrensmyndigheternas utredningsbefogenheter - balans mellan effektivitet och integritet?
Huvudansvarig: Ulf Bernitz, Stockholms universitet.

 

Sammanfattning (250 kB)

Juridik S
2010

Vem är rädd för tjänster av allmänt intresse? - Allmänintresset i EU-rätten samt i ett svenskt lokalt och regionalt perspektiv
Huvudansvarig: Tom Madell, Umeå universitet.

 

Slutredovisning (332 kB)

Who is afraid of SGEI?: services of general economic interest in EU law with a case study on social services in Swedish systems of choice (abstract)
Caroline Wehlander, Umeå univerisitet

Juridik S
2010

The Concept of Essential Facility in Competition and Regulatory Law
Huvudansvarig: Michael Hellner, Uppsala universitet.


Final report (50 kb)

Juridik S
2010

Flexibility, Reputation and Capacity: Experimental Investigation of Dynamic Märkets
Huvudansvarig: Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm.

 

Final report (103 kB)

Nationalekonomi S
2010 Prisutveckling efter fällande kartelldomar
Huvudansvarig: Marcus Asplund, Kungliga tekniska högskolan.
Nationalekonomi S
2010

Competition and bank risk-taking
Huvudansvarig: Jens Forssbaeck, Lunds universitet.

 

Slutrapport (179 kB)

Företagsekonomi S
2009

EG:s statsstödsregler och den svenska rätten
Huvudansvarig: Tobias Indén, Umeå universitet.

 

Slutredovisning (794 kB)

EU:s statsstödsrätt - en introduktion
Iustis förlag, ISBN 978-91-7678-773-1.

Juridik S
2009

Konkurrensbegränsande informationsutbyte - och offentlig upphandling
Huvudansvarig: Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet.

 

Public procurement and competition law from a Swedish perspective – some proposals for better interaction (300 kb)
Robert Moldén

Competition and Public Procurement with Special Focus on Pro-competitive and Anti-competitive Information Exchange as well as the New Competition Principle of the New EU Public Procurement Directives (7,5 Mb)
Robert Moldén

Juridik S
2009

Regleringsbeslut:  en teoretisk och empirisk studie av påverkande faktorer
Huvudansvarig: Magnus Söderberg, University of South Australia.


Sammanfattning 
(120 kB)
Magnus Söderberg och David Round, University of South Australia.

Slutrapport (165 kB)

Nationalekonomi S
2009

Konkurrens mellan originalläkemedel, parallellimporterade läkemedel och generiska kopior - vilka effekter har olika typer av konkurrens på priser och välfärd?
Huvudansvarig: Niklas Rudholm, Handelns Utredningsinstitut.

 

Slutrapport (95 kB)

The effect of pharmacies right to negotiate discounts on the market share for parallel imported pharmaceuticals (518 kB)
David Granlund

Parallel Imports and Mandatory Substitution Reform (317 kB)
David Granlund & Miyase Yesim Köksal

EU Enlargement, Parallel Trade and Price Competition in Pharmaceuticals (343 kB)
David Granlund & Miyase Yesim Köksal

 

Nationalekonomi S
2009 

Entrepreneurial Innovations and Competition Policy
Huvudansvarig: Lars Persson, Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning.

 

Summary (194 kB)

Born to be global and the globalization process (368 kB)
Pehr-Johan Norbäck & Lars Persson

Nationalekonomi S
2009

Dynamic Store Adjustment: Switching Store Formats in Retail
Huvudansvarig: Lennart Hjalmarsson, Göteborgs Universitet.

 

Summary (300 kB)

Store Dynamics, Differentiation and Determinants of Market Structure (341 kB)
Florin Maican & Matilda Orth

Industry Dynamics and Format Repositioning in Retail (345 kB)
Florin G. Maican

Nationalekonomi S
2009 The effect of cartels - An empirical study of the Swedish Cartel Register
Huvudansvarig: Hans Peter Möllgaard, Copenhagen Business School.
Nationalekonomi S
2009

Offentliga tjänsteinköp och regional näringslivsutveckling
Huvudansvarig: Henrik Jordahl, Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

 

Sammanfattning (210 kB)

Political Preferences and Public Sector Outsourcing.
Elinder, Mikael & Henrik Jordahl, 2013.  European Journal of Political Economy, 30, 43-57.

Nationalekonomi S
2009

Kvantitativ analys av svenska upphandlingar
Huvudansvarig: Jan-Eric Nilsson, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

 

Slutrapport (78 kB)

Nationalekonomi S
2009

Differentiation and Competition in Food Retailing: The case discounters

Huvudansvarig: Lennart Hjalmarsson, Handelshögskolan i Göteborg.


Summary
 (41 kb)

Entry and Store Type Differentiation in Retail Markets  (258 kB)
Matilda Orth, Handelshögskolan i Göteborg.

Store Dynamics, Differentiation and Determinants of Market Structure (297 kB)
Florin Maican, Handelshögskolan i Göteborg Matilda Orth, Handelshögskolan i Göteborg.

Nationalekonomi S
2009

Effektivare offentlig upphandling med ny metodik?
Huvudansvarig: Anders Lunander, Örebro universitet.

 

Sammanfattning (44 kB)

Design, Implementation and Outcome in Combinatorial Public Procurement Auctions - An Empirical Analysis (336 kB)
Anders Lunander & Sofia Lundberg

Nationalekonomi S
2008 IPR, Competition and Free Movement of Goods
Huvudansvarig: Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet.

Application of Article 82 EC to abusive exclusionary conduct - Refusal to supply or to license  (320 kB)
Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet.

Swedish copyright evergreens Mini-Maglite? (222 kB)
Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet.

AstraZeneca, en rättsfallskommentar (95 kB)
Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet.

The CFI Microsoft Judgment and TRIPS Competition Flexibilities
Currents International Trade Law Journal 2008:16
Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet Tu T. Nguyen, Ho Chi Minh City School of Law.

Konkurrensrättsligt skadestånd
Svensk Juristtidning 2009:1
Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet.

Efter 50 år - mindre principer och mer politik i konkurrensrätten
Europarättslig Tidskrift 2008
Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet.

TRIPS Competition Flexibilities
Festskrift till Boel Flodgren
Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet.

 Juridik S
2008

Konkurrens, kvalitet och favorisering i tillhandahållandet av offentlig service
Huvudansvarig: Sofia Lundberg, Umeå universitet.

 

Sammanfattning (257 kB)

Nationalekonomi
2008

Does Reference Pricing and Mandatory Substitution Reduce Medical Costs?
Huvudansvarig: Johan Stennek, Göteborgs universitet.

 

Final report (94 kB)

Parallel Trade, Reference Pricing and Competition in the Pharmaceutical Market: Theory and Evidence (1 975 kB)
Miyase Yesim Köksal-Ayhan

 

Nationalekonomi S
2007 Skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler - en internationellt privaträttslig studie
Huvudansvarig: Michael Hellner, Uppsala universitet.
Juridik S
2007

Ekonomisk teori i juridisk analys
Huvudansvarig: Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm.

 

Slutredovisning (86 kB)

Juridik S
2007

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden - vad har hänt efter utbytesreformen?
Huvudansvarig: Niklas Rudholm, Handelns utredningsinstitut.

 

Summary  (41 kB)

Consumer Loyalty in the Swedish Pharmaceuticals Market (120 kB)
David Granlund, Handelns utredningsinstitut Niklas Rudholm, Handelns utredningsinstitut.  

Consumer Loyalty in the Swedish Pharmaceuticals Market: Additional Results (124 kB)
David Granlund, Handelns utredningsinstitut Niklas Rudholm, Handelns utredningsinstitut.

Consumer Information and Pharmaceutical Prices: Theory and Evidence (262 kB)
David Granlund, Handelns utredningsinstitut Niklas Rudholm, Handelns utredningsinstitut.  

Supplementary Material for Consumer Information and Pharmaceutical Prices: Theory and Evidence (53 kB)
David Granlund, Handelns utredningsinstitut Niklas Rudholm, Handelns utredningsinstitut.  

Are private physicians more likely to veto generic substitution of prescribed pharmaceuticals? (179 kB)
David Granlund, Handelns utredningsinstitut.  

Additional results for Are private physicians more likely to veto generic substitution of prescribed pharmaceuticals? (76 kB) 
David Granlund, Handelns utredningsinstitut.  

Price and welfare effects of a pharmaceutical substitution reform (242 kB)
David Granlund, Handelns utredningsinstitut.  

Does Increased Price Competition Affect Entry of New Pharmaceutical Products? (109 kB)
David Granlund, Handelns utredningsinstitut Niklas Rudholm, Handelns utredningsinstitut  

Nationalekonomi S
2007 Konkurrens på olika villkor
Huvudansvarig: Marcus Asplund, Kungliga Tekniska Högskolan.


Sammanfattning av projektarbetet  (75 kB)

Nationalekonomi S
2007

How do 'Big-Box' Entrants Influence Competition and Productivity in Local Food Retailing?

Huvudansvarig: Lennart Hjalmarsson, Göteborgs universitet.


Summary (110 kB) 

Productivity Dynamics and the Role of “Big-Box” Entrants in Retailing (325 kb)
Florin Maican, Handelshögskolan, Göteborgs universitet Matilda Orth, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.  

Nationalekonomi S
2006

Offentligt-privat partnerskap, offentligt upphandling och statsstöd – hur ska gränsen dras?

Huvudansvarig: Tom Madell, Umeå universitet.


Sammanfattning  (93 kb)

Offentlig-Privat-Samverkan. Rättsliga förutsättningar och utmaningar
Utgiven av juridiska institutionen vid Umeå universitet, ISBN 978-91-7678-754-0 Tom Madell, Umeå universitet Tobias Indén, Umeå universitet.

Juridik S
2006

Konkurrensverket som regeringens eller EU-kommissionens förlängda arm?
Huvudansvarig: Eva Edwardsson, Uppsala universitet.

Sammanfattning (104 kb)

Slutrapport (184 kb)

Konkurrensverket som regeringens eller EU-kommissionens förlängda arm?
Årsboken De Lege från Juridiska Fakulteten, Uppsala universitet 2006
Eva Edwardsson, Uppsala universitet

European Legal Method in Denmark and Sweden — Using Social Science Theog and Methodology to Describe the Implementation of EU Law
European Law Journal, Volume 19, Issue 3, pages 364-381, May 2013
Eva Edwardsson, Uppsala universitet
Helena Wockelberg, Uppsala universitet

Juridik S
2006

Strukturella modeller och konkurrensanalys

Huvudansvarig: Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm.

 

Getting a Better Price: Strategic Behavior before Changes in Ownership of Corporate Assets (313 kB)
Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm, Pehr-Johan Norbäck, Institutet för näringslivsforskning och Lars Persson, Institutet för näringslivsforskning  

Nationalekonomi S
2006

Konkurrensen inom lokal bankverksamhet

Huvudansvarig: Lennart Hjalmarsson, Göteborgs universitet.


Competition in Swedish Local Banking Markets

Pål Sjöberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Nationalekonomi S
2006

Experimental Analyses on Cartel Deterrence Mechanisms and Post-Conviction Pricing
Huvudansvarig: Le Coq Chloé , Handelshögskolan i Stockholm. 


Slutrapport  (21 kB)

Risk Aversion, Prospect Theory, and Strategic Risk in Law Enforcement (339 kB)
Maria Bigoniy, Institutions Markets Technologies, Lucca. Sven-Olof Fridolfssonz, Institutet för Näringslivsforskning. Chloé Le Coqx, Handelshögskolan i Stockholm. Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm.  

Fines, Leniency, Rewards and Organized Crime (311 kB)
Maria Bigoniy, Institutions Markets Technologies, Lucca. Sven-Olof Fridolfssonz, Institutet för Näringslivsforskning. Chloé Le Coqx, Handelshögskolan i Stockholm. Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm.  

Nationalekonomi S
2004

Konkurrensbegränsningar i vertikal avtalsbildning
Huvudansvarig: Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm.

 

Slutredovisning (84 kB)

Juridik S
2004

Artikel 81 efter reformen av EG:s konkurrensrätt
Huvudansvarig: Ulf Bernitz, Stockholms universitet.

 

Slutrapport (963 kB)

Juridik S
2004

Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar

Huvudansvarig: Tom Madell, Umeå universitet.


Kommunen som konkurrent − kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar, sammanfattning  (106 kB)
Iustus Förlag AB, Uppsala, 2008, ISBN 978-91-7678-706-9
Tobias Indén, Umeå universitet.

Juridik S
2004 Rättssäkerhet i konkurrensrättsprocedurer under förändring
Huvudansvarig: Carl Michael Quitzow, Lunds universitet.
Juridik S
2004

On Optimal Mechanisms in Merger Control and Optimal Fines for Cartel Deterrence 
Huvudansvarig: Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm. 


Sammanfattning  (19 kb)

Optimal Fines in the Era of Whistlebowers
The political Economy of Antitrust, North Holland.
Paolo Buccirossi, Lear - Laboratorio di economia, antitrust, regolamentazione, Rom. Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm.

Leniency and Whistleblowers in Antitrust
Handbook of Antitrust Economics, MIT Press
Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm.

Cartels Criminalization and their Internal Organization
Economic and Legal Implications of the Tendency to Criminalize Antitrust Enforcement in the EU Member States,
Edwar Elgar. Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm.

A Consumer Surplus Defense in Merger Control
The political Economy of Antitrust, North Holland.
Sven-Olof Fridolfsson, Institutet för Näringslivsforskning.

Why Mergers Reduce Profits and Raise Share Prices – A Theory of Preemptive Mergers
Journal of the European Economic Association, 3(5)
Sven-Olof Fridolfsson, Industriens utredningsinstitut Johan Stennek, Industriens utredningsinstitut.

Industry Concentration and Welfare – On the Use of Stock Market Evidence from Horizontal Mergers
Forthcoming in Economica.
Sven-Olof Fridolfsson, Institutet för Näringslivsforskning. Johan Stennek, Institutet för Näringslivsforskning.

Corporate Governance and Collusive Behavior
Issues in Competition Law and Policy, Volume II, American Bar Association
Paolo Buccirossi, Lear - Laboratorio di economia, antitrust, regolamentazione, Rom. Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm.

Nationalekonomi S
2004 Competition and Regulation in Electronic Communications
Huvudansvarig: Johan Stennek, Industriens utredningsinstitut.


Exclusive Quality - Why Exclusive Distribution May Benefit the TV-Viewers
Johan Stennek, Industriens utredningsinstitut.

Competition and Regulation in Mobile Telecommunications
Johan Stennek, Göteborgs universitet. Thomas Tangerås, Industriens utredningsinstitut.

Intense Network Competition
Johan Stennek, Göteborgs universitet. Thomas Tangerås, Industriens utredningsinstitut.

On the Profit-Neutrality of Access Charges in Network Competition (246 kB)
Thomas Tangerås, Industriens utredningsinstitut.

Competition in TV Distribution: A framework and applications to Sweden
Mats Bergman, Uppsala universitet. Johan Stennek, Göteborgs universitet.

Better Regulation of Mobile Telecommunications
European Policy Analysis, No. 1, 2007
Johan Stennek, Industriens utredningsinstitut. Thomas Tangerås, Industriens utredningsinstitut.

Är mobilmarknaden mogen för avreglering?
Ekonomisk Debatt 2007
Johan Stennek, Industriens utredningsinstitut. Thomas Tangerås, Industriens utredningsinstitut.

Nationalekonomi S
2004

Avreglering, konkurrensutsättning och ekonomisk effektivitet - offentligt eller privat?

Huvudansvarig: Henry Ohlsson, Uppsala universitet.


Avreglering, konkurrensutsättning och ekonomisk effektivitet -offentligt eller privat? En översikt av svensk empirisk forskning  (210 kB)
Matilda Karlsson, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.  

Nationalekonomi S
2004 Dagligvaruhandelns egna varumärken. Inträdesbarriär eller prissänkare?
Huvudansvarig: Ulf Johansson, Lunds universitet.


Private label brands - Retailer expectations and consumer response
Forthcoming in British Food Journal
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet.

The battle of brands on the Swedish market for consumer packaged food - A cross category examination of brand preference and liking
For submission to Journal of Brand Management’s special issue on Nordic Brands
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet Niklas Persson, Lunds universitet.

Retailers brands and the impact on innovativeness in the grocery market
Forthcoming in Journal of Marketing Management
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet.

The penetration of retailer brands and the impact on consumer prices - A study based on household expenditures for 35 grocery categories
Journal of Retailing and Consumer Services 15 (2008) 42–51
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet, Antonio Maranõn, Lunds universitet Niklas Persson, Lunds universitet.

Corporate social responsibility and the positioning of grocery brands - An exploratory study of retailer and manufacturer brands at point of purchase
International Journal of Retail & Distribution Management Vol. 35 No. 10, 2007, pp. 835-856
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet.

Understanding price premium for grocery products: a conceptual model of customer-based brand equity
Journal of Product & Brand Management 16/6 (2007) 401–414
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet Niklas Persson, Lunds universitet.

För- och nackdelar med dagligvaruhandelns egna varumärken ur konsument- och samhällsperspektiv - En sammanställning av aktuella svenska forsknings- och undersökningsresultat – och utblickar mot framtiden
Lunds Institute of economic research/Publication from LIFS 2007/2
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet.  

Sveriges starkaste livsmedelsvarumärken 2007 - En analys och ranking med utgångspunkt från kategoridominans i kampen om dagligvarubutikskundens tycke och preferens
Lunds Institute of economic research/Publication from LIFS 2007/1
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet Niklas Persson, Lunds universitet.

Are the retailer motives of private label brands fulfilled? Creation of brand value, brand loyalty and the effect on store image and store loyalty
Lunds Institute of economic research, Working paper series, 2007/1.
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet.

Innovation in the competition between retailer and manufacturer brands - An examination of new-product releases in the Swedish grocery sector
Lunds Institute of economic research, Working paper series, 2006/10.
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet.

A conceptual framework for understanding Customer-based brand equity and price premium in grocery categories
Lunds Institute of economic research, Working paper series, 2006/4.
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet Niklas Persson, Lunds universitet.

Handelns egna märkesvaror och innovationsgraden på marknaden för konsumentförpackade livsmedel
Lunds Institute of economic research/Publication from LIFS 2006/2.
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet.

En kundbaserad varumärkeskapitalmodell för konsumentförpackade livsmedel - Ett instrument för att analysera positioner och strategier i en hårdnande konkurrens från handelns egna märkesvaror
Lunds Institute of economic research/Publication from LIFS 2006/1.
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet Niklas Persson, Lunds universitet.

Tredje generationen av handelns egna märkesvaror - Uppfattad kvalitet, priskänslighet, köpbeteende och effekter på butiksimage och butikslojalitet
Lunds Institute of economic research/Publication from LIFS 2005/4.
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet.

Konsumentbaserat varumärkeskapital och livsmedel -Att förstå varför konsumenterna betalar mer för leverantörsvarumärken än för handelns egna märkesvaror
Lunds Institute of economic research/Publication from LIFS 2005/3.
Niklas Persson, Lunds universitet Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet.

Dagligvaruhandelns egna märkesvaror och deras inverkan på svenska konsumentpriser 
Lunds Institute of economic research/Publication from LIFS 2005/1.
Johan Anselmsson, Lunds universitet Ulf Johansson, Lunds universitet Antonio Maranôn, Lunds universitet Niklas Persson, Lunds universitet Sofia Ulver, Lunds universitet.

Företagsekonomi  S
2004 Doktorand- och forskarnätverk i industriell organisation och konkurrensrätt
Huvudansvarig: Mattias Ganslandt, Industriens utredningsinstitut.
Övrigt S
2003

Detektion av karteller med statistiska metoder
Huvudansvarig: Mattias Eklöf, Uppsala universitet.

 

Collusion in Procurement Auctions: Structural Estimation of Bidders Costs (243 kB)
Maria Jakobsson, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.  

Bid Rigging in Swedish Procurement Auctions  (213 kB)
Maria Jakobsson, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Nationalekonomi S
2003

Effektivitetseffekter av bankfusioner och sammanslagningar i Sverige.

Huvudansvarig: Lennart Hjalmarsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.


Assessing the Efficiency Effects of Bank Mergers in Sweden - A panel based Stochastic Frontier Analysis  (181 kB) Sammanfattning (10 kB)
Matilda Gjirja, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Nationalekonomi S
2003

Betydelsen för priser, marginaler och produktsortiment av detaljisternas egna varumärken inom dagligvaruhandeln.

Huvudansvarig: Fredrik Bergström, Handelns utredningsinstitut.

 

Betydelsen för priser, marginaler och produktsortiment av detaljisternas egna varumärken inom dagligvaruhandeln (612 kB)
Fredrik Bergström, Handelns utredningsinstitut.  

Nationalekonomi S
2003

Att bekämpa karteller

Huvudansvarig: Hans Carlsson, Lunds universitet.


Rapportering   (11 kB)

On the Role of Patience in Collusive Bertrand Duopolies (371 kB)
Ola Andersson, Lunds universitet.

Endogenous Communication and Tacit Coordination in Market Entry Games - An explorative experimental study (365 kB)
Department of Economics Working Paper Series No 2006:12.
Ola Andersson, Lunds universitet. Håkan Holm, Lunds universitet.

Do Antitrust Laws Facilitate Collusion: Experimental Evidence on Costly Communication in Duopolies
The Scandinavian Journal of Economics, 2007, Vol 109:2, pp 321-339.
Ola Andersson, Lunds universitet. Erik Wengström, Lunds universitet.

A Note on Renegotiation in Repeated Bertrand Duopolies
Economics Letters, 2007, Vol 95:3, pp 398-401.
Ola Andersson, Lunds universitet. Erik Wengström, Lunds universitet.

Communication and Renegotiation in Two-stage Games
Department of Economics Working Paper Series No 2007:4.
Ola Andersson, Lunds universitet. Erik Wengström, Lunds universitet.

On the Existence of Belief-Based Equilibria
Hans Carlsson, Lunds universitet.

How to Curb the Price-Competition Paradox (205 kB)
Hans Carlsson, Lunds universitet.  

Nationalekonomi S
2002

The EU antitrust rules on patent licensing, stimulation of innovation or control of monopoly power?
Huvudansvarig: Nils Wahl, Stockholms universitet.

 

Slutrapport (19 kB)

Juridik S
2002

Ekonometrisk analys av Kommissionens koncentrationsärenden

Huvudansvarig: Mats Bergman, Uppsala universitet.


An econometric analysis of the European Commission’s merger decisions (189 kB)
Mats A. Bergman, Nationalekonomiska institutionen Göteborgs universitet och Konkurrensverket Maria Jakobsson, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet Carlos Razo, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet  

Nationalekonomi S
2002 Skola och marknad - En studie av konkurrens inom utbildningssektorn.
Huvudansvarig: Staffan Waldo, Lunds universitet.
Nationalekonomi S
2002

Market power and performance in Swedish banking

Huvudansvarig: Lennart Hjalmarsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.


Market power and performance in Swedish banking (155 kB)

Pål Sjöberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

Bilagor  (155 kB)

Sammanfattning på svenska  (9 kB)

Nationalekonomi S
2001 Kriminalisering av överträdelse av konkurrensrätten.
Huvudansvarig: Professor Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet.
Juridik S
2001 Forskarnätverk i konkurrensrätt.
Huvudansvarig: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet.
Juridik S
2001

Marknadsform, informationsstruktur och arbetsmarknadspolitisk hänsyn i kommunal upphandling

Huvudansvarig: Docent Lars Westin, Umeå universitet.


Slutredovisning av Marknadsform, informationsstruktur och arbetsmarknadspolitisk hänsyn i kommunal upphandling (39 kB)
Sofia Lundberg, Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet.  

Auction Formats and Award Rules in Swedish Procurement Auctions (135 kB)
Sofia Lundberg, Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet.  

Bidder Behaviour in Swedish Simultaneous Procurement Auctions (81 kB)
Sofia Lundberg, Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet.  

Nationalekonomi S
2001

Missbruk av dominerande ställning - En ekonomisk analys

Huvudansvarig: Docent Mats Bergman, Uppsala universitet.


Missbruk av dominerande ställning på avreglerade marknader
Europarättslig tidskrift 1 (2003) 21-39.
Mats Bergman, Uppsala universitet.

Nationalekonomi S
2001

Hur viktig är konkurrenspolitik för tillväxten?

Huvudansvarig: Docent Stefan Fölster, Handelns utredningsinstitut.

 

Produktmarknadsregleringar och tillväxt - En analys av OECD-länderna (276 kB)
Stefan Fölster, Handelns utredningsinstitut.  

Nationalekonomi S
2001

Mergers and Acquisitions in the Minerals Industries: Impacts on Competition and Efficiency

Huvudansvarig: Docent Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet.

 

Defining geographic coal markets using price data and shipments data (402 kB)
Linda Wårell, Luleå tekniska universitet.

Market Integration in the International Coal Industry: A Cointegration Approach (277 kB)
Linda Wårell, Luleå tekniska universitet.  

Market Integration in the International Coal Industry: an Error Correction Model (275 kB)
Linda Wårell, Luleå tekniska universitet.

Simulation of Efficiency and Competitive Effects of Horizontal Mergers in the Iron Ore Industry (498 kB)
Robert Lundmark, Luleå tekniska universitet. Linda Wårell, Luleå tekniska universitet.  

What do economic simulations tell us? Recent mergers in the iron ore industry (125 kB)
Robert Lundmark, Luleå tekniska universitet. Mats Nilsson, Energimyndigheten  

Nationalekonomi S
2001

Löften, kontrakt och konkurrens

Huvudansvarig: Docent Martin Dufwenberg, Stockholms universitet.

Common Currency, Common Market? (619 kB)
Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm.  

Food prices and market structure in Sweden (100 kb)
Marcus Asplund, Handelshögskolan i Göteborg, Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm.

The Law of One Price in Scandinavian Duty-Free Stores (118 kB)
Marcus Asplund, Handelshögskolan i Göteborg, Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm.

Two monies, two markets? Variability and the option to segment (813 kB)
Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm.  

Endogenous Market Segmentation and the Law of One Price (646 kB)
Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm. Kaj Martensen  

Nationalekonomi S
2001 Effects of Mergers and Acquistions in Business Networks-Competitiveness strengthened or limited
Huvudansvarig: Helén Anderson, Linköpings universitet.

Synergi - En studie av några industriföretag
Johan Holtström, Linköpings universitet ISBN 978-91-7393-718-4 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-15940

The Importance of Customers in Mergers and Acquisitions
Christina Öberg, Linköpings universitet ISBN 978-91-7393-875-4 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-11933

On Customers in Mergers and Acquisitions
Christina Öberg, Linköping universitet ISBN 91-85297-20-8

Are Mergers or Acquisitions expected to Affect Customer and Supplier Relationships? An Analysis of Decisions Taken by a Competitive Authority (368 kB)
Helén Anderson, Linköpings universitet Johan Holtström, Linköpings universitet Christina Öberg, Linköpings universitet  

Are Customers and Suppliers part(icipants) of a Merger or an Acquisition? - A literature review (293 kB)
Helén Anderson, Linköpings universitet Virpi Havila, Uppsala universitet Johan Holtström, Linköpings universitet.  

M&A Processes in Business Networks - Managing Connectedness (152 kB)
Helén Anderson, Linköping University Per Andersson, Stockholm School of Economics  Asta Salmi, University of Vaasa Aino Halinen-Kaila, Turku School of Economics and Business Administration Virpi Havila, Uppsala University Johan Holtström, Linköping University Eero Vaara, Helsinki School of Economics  

Cross-border acquisitions - Effects on the acquired companies’ customers and suppliers (61 kB)
Johan Holtström, Linköpings universitet  Christina Öberg, Linköpings universitet.

Connected Synergy - New Perspectives on Synergy in M & A Research
Johan Holtström, Linköpings universitet Helén Anderson, Linköpings universitet  (91 kb)

Suppliers in Mergers and Acquisitions - A study of Relationship Changes and Synergy Realisation
Johan Holtström, Linköping universitet ISBN 91-7373-646-5.

Do Customers Matter in Mergers’ & Acquisitions’ (Literature)? (48 kB)
Christina Öberg, Linköpings universitet Helén Anderson, Linköpings universitet.  

Effects on customers’ and suppliers’ due to mergers and acquisitions (99 kB)
Johan Holtström, Linköpings universitet  

Företagsekonomi S
2001

Den kunddrivna konkurrensen
Huvudansvarig: Ek. dr. Anders Liljenberg, Handelshögskolan i Stockholm.

 

Constructing Markets by Law - the coming into being of the Swedish Competition Act (306 kB)
Anders Liljenberg, Handelshögskolan i Stockholm  

The Difficult Customer - on the construction of SAS’ domestic airline customer (147 kB)
Anders Liljenberg, Handelshögskolan i Stockholm Hans Kjellberg, Handelshögskolan i Stockholm  

Marketing on trial - practices and principles in the case of SAS’ EuroBonus program (148 kB)
Anders Liljenberg, Handelshögskolan i Stockholm Hans Kjellberg, Handelshögskolan i Stockholm.

Den där marknaden - om utbyten, normer och bilder
Anders Liljenberg, Handelshögskolan i Stockholm Hans Kjellberg, Handelshögskolan i Stockholm Claes-Fredrik Helgesson, Handelshögskolan i Stockholm http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=1488&artnr=31612-01&csid=5035&mp=4918

Customer Alertness as an Externality of the Market (145 kB)
Anders Liljenberg, Handelshögskolan i Stockholm  

On Austrian Institutions - What’s in it for a Market Sociology? (123 kB)
Anders Liljenberg, Handelshögskolan i Stockholm

A troublesome emergence - a marketing primer on Russian retail banking
Anders Liljenberg, Handelshögskolan i Stockholm Igor Dukeov, Handelshögskolan i Stockholm http://swoba.hhs.se/hastba/papers/hastba2004_011.pdf

Constructing the Confident Consumer - on the redistribution of calculative agencies (175 kB)
Anders Liljenberg, Handelshögskolan i Stockholm

Företagsekonomi S
2001

Intermediära organisationer på offentliga marknader
Huvudansvarig: Docent Lars Norén, Göteborgs universitet.


Inträdesbarriärer på offentliga marknader (247 kB)
Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg.  

Tools for Consumer Democracy? The role of Cybermediaries in Quasi-markets (397 kB)
Agneta Ranerup, Handelshögskolan i Göteborg.  

Företagsekonomi S
2001

Social Barriers to Product Imitation-Competitive Dynamics of the Mutual Fund Industry of Sweden

Huvudansvarig: Professor Örjan Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm.

Trickle-up and Trickle-down, Institutionalized norms and the spread of new ideas (45 kB)
Stefan Jonsson, Handelshögskolan i Stockholm.  

Företagsekonomi S
2001

Konkurrens på mogna marknader. En studie av strategier och utveckling i livsmedelssektorns internationalisering.
Huvudansvarig: Professor Barbro Anell, Umeå universitet.

Företagsekonomi S
2001

Prissättning i praktiken. En empirisk studie av hur priser för konsumentvaror fastställs i olika distributionsled.
Huvudansvarig: Universitetslektor Elving Gunnarsson, Uppsala universitet.

Företagsekonomi S
2000

Innovation in competition law analysis.

Huvudansvarig: Professor Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet.

 

Juridik S
2000

Marknadsmakt och karteller

Huvudansvarig: Docent Martin Dufwenberg, Stockholms universitet.

Marknadsmakt och karteller: Samhällsekonomisk effektivitet, juridiska rekvisit, och insikter från experiment (123 kB)
Martin Dufwenberg, Stockholms universitet.  

Nationalekonomi S
 2000

Konkurrens på bostadshyresmarknaden: Tre delstudier

Huvudansvarig: Docent Hans Lind, KTH.

Konkurrens och hyresnivå på bostadsmarknaden - En statistisk analys (470 kB)
Mikael Atterhög, Bygg- och Fastighetsekonomi, KTH.  

Vad händer med hyrorna om det blir mer konkurrens på bostadshyresmarknaden? En analys utifrån modern konkurrensforskning (234 kB)
Hans Lind, Bygg- och fastighetsekonomi, KTH.   

Myth or reality? Does increased competition on the housing market in Sweden lead to lower rents? (193 kB)
Mikael Atterhög, Bygg- och Fastighetsekonomi, KTH. Hans Lind, Bygg- och fastighetsekonomi, KTH.

Nationalekonomi S
2000

Measuring market power in food retailing: A comparative study of Sweden, Denmark, Great Britain and Spain
Huvudansvarig: Ek. dr. Dick Durevall, Göteborgs universitet.

Measuring Market Power in Food Retailing: A Comparative Study of Sweden, Denmark, Great Britain and Spain (15 kB)
Dick Durevall, Göteborgs universitet  

Competition in the Swedish Coffee Market (187 kB) Dick Durevall, Göteborgs universitet 

Demand for Coffee: Prices, Preferences and Market Power (191 kB)
Dick Durevall, Göteborgs universitet

Are Coffee Prices Too High? Evidence from the Danish Coffee Market (127 kB)
Dick Durevall, Göteborgs universitet

Competition in Nordic Coffee Markets (103 kB)
Dick Durevall, Göteborgs universitet.

Nationalekonomi S
2000

Measuring market power in food retailing: A comparative study of Sweden, Denmark, Great Britain and Spain
Huvudansvarig: Ek. dr. Dick Durevall, Göteborgs universitet.

Measuring Market Power in Food Retailing: A Comparative Study of Sweden, Denmark, Great Britain and Spain (15 kB)
Dick Durevall, Göteborgs universitet.  

Competition in the Swedish Coffee Market (187 kB)
Dick Durevall, Göteborgs universitet.

Demand for Coffee: Prices, Preferences and Market Power (191 kB)
Dick Durevall, Göteborgs universitet.  

Are Coffee Prices Too High? Evidence from the Danish Coffee Market (127 kB)
Dick Durevall, Göteborgs universitet.

Competition in Nordic Coffee Markets (103 kB)
Dick Durevall, Göteborgs universitet.

Nationalekonomi S
2000

Experimentell analys av koalitionsbildning vid upphandling av multipla kontrakt
Huvudansvarig: Fil. dr. Anders Lunander, Örebro universitet.

 

Combinatorial Procurement Auctions – a Collusion Remedy? (318 kB)
Anders Lunander, Örebro universitet. Jan-Eric Nilsson, Väg- och transportforskningsinstitutet. 

Nationalekonomi S
2000 Handels strukturomvandling och elektronisk handel: Kan de ge lägre priser?

Huvudansvarig: Ek. dr. Mikael Sandström, Handelns utredningsinstitut.

 

Pricing strategies in e-commerce: Bricks vs Clicks (266 kB)
Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm. Mattias Ganslandt, Industrins utredningsinstitut. Mikael Sandström, Handels utredningsinstitut.

Nationalekonomi S
2000

Efterfrågan på nyintroducerade läkemedel

Huvudansvarig: Fil. dr. Douglas Lundin, Handelshögskolan i Stockholm.

The Impact of Physician Preferences on the Prescription of New Drugs (276 kB)
Magnus Johannesson, Douglas Lundin, Handelshögskolan i Stockholm.  

A median voter model of health insurance with ex post moral hazard (207 kB)
Johanna Jacob, Douglas Lundin, Handelshögskolan i Stockholm.  

Nationalekonomi S
2000 

Leniency programs, mergers and collusion
Huvudansvarig: Fil. dr. Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm.

Leniency programs, mergers and collusion (37 kB)
Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm. 

Nationalekonomi S
2000

Konkurrensutsättningens administrativa konsekvenser.
Huvudansvarig: Ek. dr. Anders Forssell, Handelshögskolan i Stockholm.

Företagsekonomi S
2000

Konkurrensintensitet ur ett kundperspektiv
Huvudansvarig: Ek. dr. Agneta Marell, Umeå universitet.


Konkurrensintensitet ur ett kundperspektiv (965 kB)
Agneta Marell, Umeå universitet.  

Företagsekonomi  S
2000

Entreprenörskap i nätverk - en studie om småföretagande i avregleringens kölvatten
Huvudansvarig: Ek. dr. Susanne Hertz, Handelshögskolan i Stockholm.

Entreprenörskap i industriella nätverk – en studie av nätverksberoende för småföretagande efter den formella avregleringen (547 kB)
Maria Dembrower, Handelshögskolan i Stockholm . 

Sales Channels - A Barrier to Entry in the Airline Industry (3819 kB)
Maria Dembrower, Handelshögskolan i Stockholm Daniel Grenblad, Handelshögskolan i Stockholm.  

Företagsekonomi S
1999

Prissättningars konkurrensrättsliga reglering
Huvudansvarig: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan i Stockholm. 
 

Prissättningars konkurrensrättsliga reglering (191 kB)
Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm. 

Juridik S
1999

Konkurrens och tillväxt (delprojekt nr 1)
Huvudansvarig: Docent Stefan Fölster, Handelns utredningsinstitut.


Konkurrens och dynamik i detaljhandeln (497 kB)
Fredrik Bergström, ek. dr., VD, HUI.  

Nationalekonomi

1999

Effekter av ökande import på graden av konkurrens och produktion i svensk tillverkningsindustri.
Huvudansvarig: Fil. dr. Karl-Markus Modén, Karlstads universitet.

Nationalekonomi S
1999 När leder offentlig upphandling till hård konkurrens?
Huvudansvarig: Docent Martin Dufwenberg, Stockholms universitet.
   
1999

Konkurrens och regleringar i nätverksindustrier - elmarknaden.
Huvudansvarig: Fil. lic. Stefan Sandström, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.


A European Market for electricity? (118 kB)
Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm, Gert Brunekreeft, Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Chris Doyle, Director, London Economics and University of Warwick, Nils-Henrik M von der Fehr, University of Oslo, David M Newbery, Department of Applied Economics, University of Cambridge and CEPR, Michael Pollitt, Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge, Pierre Régibeau, University of Essex and CEPR.  

Mot en europeisk elmarknad?
Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm.

 Nationalekonomi S
1999

Avreglerad elförsörjning. Ökad konkurrens och ökad effektivitet?
Huvudansvarig: Ek. dr. Ann Veiderpass, Göteborgs universitet.

Rapport 1 Avreglerad elförsörjning. Ökad konkurrens och ökad effektivitet? (208 kB)
Ann Veiderpass, Göteborgs universitet.  

Rapport 2 Avreglerad elförsörjning. Ökad konkurrens och ökad effektivitet? (153 kB)
Ann Veiderpass, Göteborgs universitet.

Nationalekonomi S
1999

Empiriska studier av prissättning i Sverige
Huvudansvarig: Professor Lars Ljungqvist, Handelshögskolan i Stockholm.


Price Discrimination  Oligopoly: Evidence from Swedish Newspapers (180 kB)
Marcus Asplund, London Business School and CEPR, Rickard Eriksson, Handelshögskolan i Stockholm, Niklas Strand, Handelshögskolan i Stockholm.  

Prices, Margins and Liquidity Constraints: Swedish Newspapers 1990-1996 (347 kB)
Marcus Asplund, London Business School and CEPR, Rickard Eriksson, Handelshögskolan i Stockholm, Niklas Strand, Handelshögskolan i Stockholm.  

Price Responses to Seasonal Demand Changes in the Swedish Gasoline Market (291 kB)
Rickard Eriksson, Handelshögskolan i Stockholm.  

Nationalekonomi S
1999 Empirical studies of competition in concentrated markets
Huvudansvarig: Ek. dr. Marcus Asplund, Handelshögskolan i Stockholm.

Firm Turnover in Imperfectly Competitive Markets (403 kB)
Marcus Asplund, London Business School, Volker Nocke, University of Pennsylvania.  

Price Discrimination in Oligopoly: Evidence from Swedish Newspapers (97 kB)
Marcus Asplund, London Business School and CEPR, Rickard Eriksson, Handelshögskolan i Stockholm, Niklas Strand, Handelshögskolan i Stockholm.  

Prices, Margins and Liquidity Constraints: Swedish Newspapers 1990-1992 (54 kB)
Marcus Asplund, London Business School and CEPR, Rickard Eriksson, Handelshögskolan i Stockholm, Niklas Strand, Konkurrensverket.  

Food prices and market structure in Sweden (62 kB)
Marcus Asplund, Göteborg University, London Business School and CEPR, Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm.  

Nationalekonomi S
1999 Reglering av offentliga marknader
Huvudansvarig: Docent Lars Norén, Göteborgs universitet.

Reglering av offentliga marknader (123 kB)
Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg.  

Offentliga marknader och IT (119 kB)
Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg.  

Staten och de nya offentliga marknaderna (112 kB)
Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg.  

Företagsekonomi S
1999 Kunskapsöversikt, konferens och kontaktskapande verksamhet i syfte att bidra till utvecklingen av företagsekonomisk konkurrensforskning.
Huvudansvarig: Ek. dr. Maria Bengtsson, Umeå universitet.
Företagsekonomi S
1999

Processeffekter till följd av entreprenaddrift inom äldreomsorgen
Huvudansvarig: Docent Per Gunnar Edebalk, Socialhögskolan i Lund.

 

90-talets anbudskonkurrens i äldreomsorgen - några utvecklingstendenser
Marianne Svensson, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.

Övrigt S
1998

Doktorandnätverk i konkurrensrätt.
Huvudansvarig: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet.

Juridik
1998

Samverkansform och konkurrensbegränsning
Huvudansvarig: Docent Nils Wahl, Stockholms universitet.

 

Sammanfattning (201 kB)

Juridik S
1998 Konkurrenseffekter av EU:s gemensamma marknad och EMU
Huvudansvarig: Ek. dr. Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalekonomi S
1998 Konkurrenseffekter av företagsförvärv
Huvudansvarig: Fil. dr. Johan Stennek, Stockholms universitet.


Sammanfattning av projektet Konkurrenseffekter av företagsförvärv  (64 kB)
Johan Stennek, Stockholms universitet.  

Nationalekonomi S
1998  Kommunal upphandling i konkurrens.
Huvudansvarig: Professor Karl-Gustaf Löfgren, Umeå universitet.
Nationalekonomi S
1998 Livsmedelshandelns internationalisering.
Huvudansvarig: Professor Barbro Anell, Umeå universitet.
Företagsekonomi S
1998

The Importance of Non-political Barriers for Understanding the U-turn of Deregulation
Huvudansvarig: Ek. dr. Maria Bengtsson, Umeå universitet.

 

The Importance of Non-political Barriers for Understanding the U-turn of Deregulation (797 kB)
Maria Bengtsson, Umeå universitet.  

Företagsekonomi S
1997 Application of Competition Rules to the EC Banking Market.
Huvudansvarig: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet. 
Juridik
1997 Konflikter mellan standarder, patenträtt och konkurrensrätt inom den Europeiska unionen.
Huvudansvarig: Professor Claes Sandgren, Umeå universitet.
Juridik S
1997 Prissättning och konkurrensutveckling på marknaden för hushållens IT-tjänster
Huvudansvarig: Professor Lars Hultkranz, Högskolan Dalarna.


Prissättning och konkurrensutveckling på marknaden för hushållens IT-tjänster (127 kB)
Lars Hultkranz, Högskolan Dalarna.  

Nationalekonomi
1997 Strategic Alliances vs. Collusive Behavior in High-tech Industries
Huvudansvarig: Fil. dr. Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm.


Governance, Competition, and Welfare (28 kB)
Giancarlo Spagnolo, Handelshögskolan i Stockholm. 

Nationalekonomi S
1997

Konkurrens och strukturförändringar inom det svenska bankväsendet
Huvudansvarig: Ek. dr. Jonas Häckner, Stockholms universitet.

 

Introduction to Market Power in the Swedish Banking Oligopoly (169 kB)
Gabriel C. Oxenstierna, Södertörns högskola.

Do Swedish Banks Enjoy Economies of Scale or Economies of Scope? (348 kB)
Gabriel C. Oxenstierna, Södertörns högskola.  

Testing for Market Power in the Swedish Banking Oligopoly (467 kB)
Gabriel C. Oxenstierna, Södertörns högskola.  

Nationalekonomi S
1997 Empirical Studies of Market Structure and Pricing Decisions in Concentrated Markets.
Huvudansvarig: Ek. dr. Marcus Asplund, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalekonomi S
1997 Konsumenten på den kommunala marknaden
Huvudansvarig: Ek. dr. Lars Norén, Göteborgs universitet.

Företagande på offentliga marknader (126 kB)
Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg.  

Att ha kunden som arbetsgivare (127 kb)
Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg.  

Konsten att konstruera marknader (118 kB)
Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg.  

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning (152 kB)
Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg.  

Företagsekonomi 

S

1997 Den kunddrivna konkurrensen.
Huvudansvarig: Ek. dr. Anders Liljenberg, Handelshögskolan i Stockholm.
 
1997 Lobbying och konkurrens – att påverka omvärldens regler och deras tillämpning
Huvudansvarig: Professor Nils Brunsson, Handelshögskolan i Stockholm.

Spelet om spelreglerna - företag i EU:s regelskapande (307 kB)
Mats Jutterström, Handelshögskolan i Stockholm.  

Företagsekonomi S
1997 Samarbete genom affärsförbindelser mellan företag på affärsmarknader
Huvudansvarig: Professor Jan Johanson, Uppsala universitet.


Bringing the network into the dyadic relationship (183 kB)
Kent Eriksson, Uppsala universitet, Jan Johanson, Uppsala universitet.  

Creating value through mutual commitment to business network relationships
Strategic Management Journal, 20: 467-486 (1999).
Desirée Blankenburg Holm, Uppsala universitet, Kent Eriksson, Uppsala universitet, Jan Johanson, Uppsala universitet.

Internationalisation of small to medium-sized manufacturing firms: a network approach
International Business Review 9 (2000) 77-93.
Sylvie Chetty, School of Business and Public Management, Victoria University of Wellington, Desirée Blankenburg Holm, Uppsala universitet.

The character of bridgehead relationships
International Business Review 9 (2000) 191-210:
Desirée Blankenburg Holm, Corresponding author, Kent Eriksson, Uppsala universitet.

The role of business networks in the internationalization of manufacturing firms: A longitudinal case study
Advances in International marketing, Supplement 1, pages 205-222.
Sylvie Chetty, School of Business and Public Management, Victoria University of Wellington, Desirée Blankenburg Holm, Uppsala universitet.

Företagsekonomi
1996

Relationen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt
Huvudansvarig: Professor Torgny Håstad, Uppsala universitet.

 

Läs avhandlingen

Juridik S
1996

Marknadsbegreppets innebörd och utveckling
Huvudansvarig: Jur. dr. Katarina Olsson, Lunds universitet.

 

Sammanfattning  (71 kB)

Marknadsbegreppets innebörd och utveckling i konkurrensrätten
Utgiven vid Juridiska fakulteten i Lund, ISBN 978-91-544-0113-0
Katarina Olsson, Lunds universitet.

Juridik S
1996 Konkurrens inom flygindustrin och effekter av avregleringen av flyget.
Huvudansvarig: Docent Mats Bergman, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalekonomi S
1996 Welfare aspects of market structure: Vertical restraints under interbrand competition.
Huvudansvarig: Ek. dr. Yeongjae Kang, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalekonomi S
1996 Konkurrensen på den svenska läkemedelsmarknaden.
Huvudansvarig: Docent Mats Bergman, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalekonomi S
1996 Ägande, effektivitet och produktivitetsutveckling inom eldistributionen.
Huvudansvarig: Professor Lennart Hjalmarsson, Göteborgs universitet.
Nationalekonomi S
1996 Budgivning och prisbildning i auktioner vid offentlig utförsäljning och upphandling.
Huvudansvarig: Professor Sören Blomquist, Uppsala universitet.
Nationalekonomi S
1996 Does Vertical Integration Limit Competition: The Case of the Swedish Building Industry.
Huvudansvarig: Docent Tore Ellingsen, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalekonomi S
1996 EU och dagligvaruhandeln - hur kan EU-medlemskapet komma att påverka strategiskt beteende i dagligvaruhandeln.
Huvudansvarig: Docent Staffan Hultén, Handelshögskolan i Stockholm.
Företagsekonomi S
1996 Branschorganisationer och konkurrens - en studie av branscher som sociala konstruktioner.
Huvudansvarig: Professor Leif Melin, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Företagsekonomi
1995 Främmande konkurrensrätt och internationell privaträtt
Huvudansvarig: Överbibliotekarie Ulf Göranson, Uppsala universitetsbibliotek.

Främmande konkurrensrätt och internationell privaträtt (35 kB)
Michael Hellner, Associate Professor in EU Law.

Företagsekonomi
1995 Konkurrenslagens relation till särregleringar och annan marknadslagstiftning.
Huvudansvarig: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet.
Juridik S
1995 Konkurrensforskning vid Lunds universitet.
Huvudansvarig: Professor Boel Flodgren, Lunds universitet.
Juridik
1995

Konkurrens eller reglering?
Huvudansvarig: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet.

 

Slutrapport över projekt 138/1995 (14 kB)
Eva Edwardsson, Uppsala universitet

Juridik S
1995 Ägande och effektivitet i svensk sophantering.
Huvudansvarig: Fil. dr. Agneta Kruse, Lunds universitet.
Nationalekonomi S
1995 Bolagiseringars effekter på marknadsrelationer
Huvudansvarig: Professor Nils Brunsson, Handelshögskolan i Stockholm.
Företagsekonomi S
1995 Betydelsen av det aktiva leverantörsvalet för en effektiv offentlig upphandling - en förstudie
Huvudansvarig: Professor Lars-Gunnar Mattsson, Handelshögskolan i Stockholm.
Företagsekonomi S
1994 Konkurrens i hälso- och sjukvården: Ekonomisk utvärdering av privata och offentliga producenter av vård och omsorg för äldre
Huvudansvarig: Ek. dr. Anders Anell, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, Lunds universitet.
Nationalekonomi
1994 Segmentering av ägarmarknaden: Hur påverkar det konkurrens och produktivitet?
Huvudansvarig: Fil. dr. Stefan Fölster, Industriens utredningsinstitut, Stockholm.
Nationalekonomi S
1994 Är det motiverat att, i konkurrenshänseende, särbehandla den kooperativt organiserade livsmedelsförädlingen?
Huvudansvarig: Professor Olof Bolin, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
Nationalekonomi S
1994

Oligopolexperiment med kapacitetsrestriktioner
Huvudansvarig: Fil. dr. Astri Muren, Stockholms universitet.


Quantity Precommitment in an Experimental Oligopoly Market
Journal of Economic Behavior and Organization 41(2), 2000, 147-157.

Nationalekonomi S
1994 Kommunernas val mellan egen regi och entreprenad - jämförelse av kostnader för sophämtning
Huvudansvarig: Docent Henry Ohlsson, Uppsala universitet.

Ownership and Production Costs: Choosing between Public Production and Contracting-Out in the Case of Swedish Refuse Collection
Fiscal Studies, December 2003, vol. 24, no. 4, pp. 451-476.
Henry Ohlsson, Uppsala universitet.

Ownership and input prices. A comparison of public and private enterprises
Economic Letters, Vol 53, pp 33-38. 1996.
Henry Ohlsson, Uppsala universitet.

Nationalekonomi S
1994 Marknadsstruktur och regleringar
Huvudansvarig: Ek. dr. Sten Nyberg, Stockholms universitet.
Nationalekonomi S
1994 Pricing practices: Theory and policy implications
Huvudansvarig: Ek. dr. Marcus Asplund, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalekonomi
1994 The economics of EU Competition Policy
Huvudansvarig: Yves Bourdet, Lunds universitet.
Nationalekonomi S
1994 Självkostnadsbegreppet i samband med kommunala anbud
Huvudansvarig: Professor Björn Brorström, Förvaltningshögskolan Göteborg.
Företagsekonomi S
1994 Konkurrensklimat och utvecklingskraft i lokala industrimiljöer
Huvudansvarig: Professor Örjan Sölvell, Institutet för internationellt företagande, Stockholm.
Företagsekonomi S

 

 

 

Senast uppdaterad: