Ställningstaganden

Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstaganden inom upphandlingsområdet.

När lagregler och rättspraxis inte ger tillräcklig vägledning för hur en fråga ska bedömas behövs klargöranden. Här presenterar vi vår bedömning i oklara rättsfrågor. Ställningstagandena är inte bindande för till exempel domstolar.

Ställningstaganden


Anskaffningar mellan statliga myndigheter
Det finns ingen skyldighet för statliga myndigheter att tillämpa upphandlingslagstiftningen vid anskaffningar från varandra.
Publicerad december 2018
Ladda ner | Läs mer

Relaterad information