Medarbetare på Konkurrensverket - Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Välkommen till Konkurrensverket

Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Läs mer om Konkurrensverket

Konkurrens

Här hittar du mer information om konkurrensreglerna.
 

Läs mer

Upphandling

Här hittar du mer information om upphandlingsreglerna och stöd vid upphandlingar.

Läs mer

Nyheter från Konkurrensverket

Konkurrensverket står nu rustat för ett stärkt upphandlingsstöd

2014-09-01 Med ett breddat uppdrag, en anpassad modern organisation och hållbarhetsfrågor i fokus är Konkurrensverket nu rustat för att bana väg mot ett upphandlingsstöd i världsklass. Regeringsuppdraget att förbereda överföring av uppgifter för att samla det statliga upphandlingsstödet hos Konkurrensverket är nu i hamn. Slutredovisning av resultatet har i dagarna lämnats in till Regeringen. Läs mer

Konkurrensverket överklagar dom mot Statens servicecenter

2014-08-19 Ska myndigheter få göra direktupphandlingar när de har tilldelats ett uppdrag med en tidsplan som gör att en annonserad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling inte hinns med? Konkurrensverket anser att det finns ett behov av ett vägledande avgörande i denna fråga. Därför överklagar Konkurrensverket förvaltningsrättens dom i målen om upphandlingsskadeavgift mot Statens servicecenter till kammarrätten. Läs mer

Konkurrensverket avråder ändring i Presstödsförordningen i brist på konsekvensanalys

2014-08-18 Konkurrensverket har lämnat ett remissyttrande angående ett förslag till ändring i Presstödsförordningen. Eftersom förslaget saknar en analys av konsekvenserna för tidningar utan driftstöd och därmed en analys av konsekvenserna för marknaden som helhet, avråder Konkurrensverket från att den föreslagna regeländringen genomförs. Läs mer

Visa fler nyheter

Nyhetsbrev

Läs eller prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev.

Jobba hos oss

Just nu söker vi flera nya medarbetare.

Vi finns på Twitter

Här kan du följa Konkurrensverket på Twitter.

Våra upphandlingar

Just nu upphandlar vi lokalvård.

Kakor (cookies)

Så här använder vår webbplats kakor (cookies).

I fokus