• Pennor i regnbågens färger

Upphandling

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg.

Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.

Många faktorer påverkar upphandlingen hur verksamheten är organiserad, vilka mål och strategier som finns, vad det faktiska behovet är, hur upphandlingar genomförs och inte minst hur de följs upp.

Relaterad information

Senast uppdaterad:

Två händer som skakar hand

Direktupphandling

Det finns ett antal olika situationer när en myndighet kan vända sig direkt till en eller flera leverantörer utan att annonsera.

En hand som håller upp ett gult kort

Upphandlingstillsyn

Konkurrensverket har uppdraget att bedriva tillsyn över upphandlingslagstiftningen. Läs mer om vad det innebär.

En medelålders man bakom en rullstol där det sitter en gammal kvinna.

Om valfrihetssystem (LOV)

Om att konkurrensutsätta delar av verksamheten genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem.

Kontakta oss

Tipsa & fråga oss!

Vill du lämna tips eller ställa frågor kring konkurrens- eller upphandlingsproblem – välkommen att kontakta oss!

Nyheter - upphandling