Upphandling

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg.

Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem.
Vårt uppdrag inom offentlig upphandling

Relaterad information

Kontakta oss

Tipsa oss

Du kan tipsa oss om otillåtna direktupphandlingar, andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen eller generella upphandlingsproblem.

En hand som håller upp ett gult kort

Upphandlingstillsyn

Konkurrensverket har uppdraget att bedriva tillsyn över upphandlingslagstiftningen. Läs mer om vad det innebär.

Två händer som skakar hand

Direktupphandling

Det finns ett antal olika situationer när en myndighet kan vända sig direkt till en eller flera leverantörer utan att annonsera.

puff-upphandlingsreglerna.jpg

Upphandlingsreglerna – en introduktion

Skriften ger en introduktion till bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. I skriften informerar vi översiktligt om lagstiftningen.

Nyheter - upphandling