• Pennor i regnbågens färger

Upphandling

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg.

Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.

Konkurrensverket bedriver tillsyn över upphandlingslagstiftningen.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Relaterad information

Senast uppdaterad:

En hand som håller upp ett gult kort

Upphandlingstillsyn

Konkurrensverket har uppdraget att bedriva tillsyn över upphandlingslagstiftningen. Läs mer om vad det innebär.

Två händer som skakar hand

Direktupphandling

Det finns ett antal olika situationer när en myndighet kan vända sig direkt till en eller flera leverantörer utan att annonsera.

Kontakta oss

Tipsa & fråga oss!

Vill du lämna tips eller ställa frågor kring konkurrens- eller upphandlingsproblem – välkommen att kontakta oss!

direktupphandlingar_2016-11.jpg

Dokumentation av direktupphandlingar

Den 6 december arrangerade vi ett frukostseminarium om dokumentation av direktupphandlingar.
Ta del av presentationerna och se webbsändningen

Nyheter - upphandling