• Konkurrensverkets logotyp

Om Konkurrensverket

På Konkurrensverket arbetar vi med både konkurrens- och upphandlingsfrågor och vår vision är "Välfärd genom väl fungerande marknader".

Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

I vårt uppdrag ingår att bedriva tillsyn och ge att stöd inom konkurrensområdet samt att bedriva tillsyn inom upphandlingsområdet. Dessutom arbetar vi med spännande forskningsfrågor och har ett omfattande internationellt samarbete inom våra områden. Vi sprider också information och ökar kunskapen om upphandling och konkurrens.

Du kan vända dig till oss med frågor om upphandlingar och konkurrens – vi hjälper dig gärna. För oss är det också viktigt att få hjälp och vi tar varje år emot tusentals tips om överträdelser inom konkurrensområdet eller när det gäller offentliga upphandlingar. Hör av dig till oss!

Vår värdegrund knyter an till regeringens prioriteringar av en god förvaltningskultur. Kulturen syftar till att skapa en mer effektiv och rättssäker statsförvaltning, som bidrar till att myndighetens bemötande av allmänheten i så hög grad som möjligt kännetecknas av värdighet och respekt.

Vi har cirka 150 anställda och vår officiella förkortning är KKV. Våra lokaler finns på Torsgatan i centrala Stockholm och chef för Konkurrensverket är generaldirektör Rikard Jermsten.

Relaterad information