Sämst i EU på att efterannonsera värdet av upphandling

Pressmeddelande

Sverige är sämst i EU på att ange kontraktsvärdet i efterannonsering av offentliga upphandlingar. Det leder till sämre transparens och hindrar allmänhetens insyn i de upphandlingar som gjorts. Konkurrensverket riktar nu kritik mot upphandlande myndigheter i nitton separata tillsynsbeslut. Samtidigt publiceras en rapport om efterannonsering.

Alla offentliga upphandlingar över vissa tröskelvärden ska annonseras i EU:s annonsdatabas TED. När kontrakt tilldelats ska även detta annonseras i TED genom en så kallad efterannons. Av efterannonsen ska det bland annat framgå vilken leverantör som vann upphandlingen och till vilket värde kontraktet kan beräknas uppgå.

Statistik från tidigare år har visat att bara nio procent av de svenska upphandlande myndigheternas efterannonser innehåller uppgift om kontraktets värde. Det gör Sverige till sämsta land i EU att följa reglerna om efterannonsering.

– Att vara transparent och öppen med att tala om vilket företag som vann en upphandling är viktigt. Det gör det möjligt för allmänheten och konkurrenter att ha insyn i upphandlingsprocessen, och det är en förutsättning för att upprätthålla ett förtroende på sikt, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

I samband med publiceringen av rapporten, som har titeln ”Tillsyn av efterannonsering”, har Konkurrensverket också meddelat beslut i inte mindre än nitton olika tillsynsärenden. I samtliga ärenden riktas kritik mot statliga myndigheter, kommuner och regioner för att de inte följt reglerna om efterannonsering.

Avsikten med rapporten och tillsynsbesluten är att få fler att följa reglerna för efterannonsering i fortsättningen. Syftet har även varit att kartlägga de orsaker som gör att svenska upphandlande myndigheter ofta låter bli att följa reglerna om efterannonsering. Sådan information kan vara vägledande för alla upphandlande myndigheter.

– Det är viktigt att ha en öppenhet och redovisa hur skattepengar används. Vid efterannonsering redovisas vilka företag som fått kontrakten, och värdet på de kontrakt som tilldelats.

– Det är förvånande att Sverige är sämst i EU på att visa en sådan öppenhet. Jag hoppas att vi framöver ska kunna visa på en förbättring, säger Karin Lunning.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Ann Fryksdahl, enhetschef, tfn 08-16 87

Senast uppdaterad:

Relaterad information