Pensionsförslag kan strida mot EU:s upphandlingsregler

Publicerad

Utredningsförslaget till reformerat premiepensionssystem kan strida mot EU:s upphandlingsregler. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

Konkurrensverket anser att utredningen inte på ett övertygande sätt har visat att upphandlingar av fonder till premiepensionens fondtorg faller utanför det så kallade upphandlingsdirektivets tillämpningsområde. Det är nödvändigt att i det fortsatta lagstiftningsarbetet analysera frågan vidare för att säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder, bland annat förslagets förenlighet med EU-rätten, mot att införa ett särskilt regelverk som ska gälla parallellt vid sidan av befintliga upphandlingsregler. Konkurrensverket anser att utredningens förslag på utformning av ett nytt regelverk i vissa delar strider mot upphandlingsdirektivet.

Konkurrensverket anser att befintliga regelverk om upphandling i första hand bör tillämpas på upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg.

Konkurrensverket anser att tidsbegränsade avtal för upphandlade fonder kan vara problematiskt med tanke på syftet med premiepensionssystemet som är att spara långsiktigt. Konkurrensverket anser att valarkitekturen bör utformas så att de sparare som önskar välja fonder själv kan göra det, och att faktorer som är viktiga för spararen enkelt kan jämföras mellan olika fonder. Valarkitekturen bör inte heller ensidigt vara utformad för att rikta sparare, som vill göra egna val, till förvalsalternativet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information