Oklart om servicekontor behöver upphandla

Publicerad

Det finns oklarheter om upphandlingsreglerna måste tillämpas vid tillhandahållande av varor och tjänster mellan statliga myndigheter. Detta påpekar Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen över utredningen om Statliga servicekontor.

Utredningen föreslår att det skapas en ensamrätt för Försäkringskassan att tillhandahålla it-tjänster åt de statliga servicekontoren. Konkurrensverket avråder från att införa en reglering innan en mer djupgående utredning har genomförts.

Konkurrensverket har inlett ett arbete med avsikt att under hösten 2018 redogöra för sin bedömning av upphandlingsreglernas tillämplighet på denna typ av överenskommelser mellan statliga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information