Marknadsmässig prissättning och vägledning om tillfälliga samarbeten

Publicerad

Konkurrensverket vill försäkra sig om att prisbildningen i Sverige fungerar även under coronakrisen. Särskilt viktigt är att priserna på produkter av betydelse för sjukvården är skäliga.

När efterfrågan stiger, som nu har skett vad gäller till exempel sjukvårdsutrustning, är det normalt att också priset stiger. Det högre priset är en viktig signal till producenter och distributörer att öka tillgången. Om det däremot framkommer att en aktör försöker begränsa utbudet och därigenom åstadkomma ett överpris, kan detta utgöra ett hinder för en effektiv varuförsörjning. När ett företag med en dominerande ställning tar ut ett överpris är detta ett förfarande som typiskt sett kan utgöra ett missbruk.

De europeiska konkurrensmyndigheterna har i ett gemensamt uttalande den 23 mars förklarat att vi inte kommer att tveka att ingripa mot företag som drar fördel av den pågående krisen. Det skulle till exempel kunna röra sig om att företag samarbetar på ett konkurrensbegränsande sätt genom att komma överens om att strypa produktionen av bristvaror för att hålla uppe priset, eller att ett företag missbrukar sin dominerande ställning genom att ta ut överpriser.

– Om vi får indikationer på att marknadsaktörer ägnar sig åt överprissättning kommer vi att prioritera sådana ärenden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

EU-kommissionen ger vägledning om tillfälliga begränsade samarbeten som ska tillåtas mellan företag under coronakrisen

EU-kommissionen publicerade den 8 april ett meddelande om en tillfällig ram på konkurrensområdet som ger vägledning åt företag som samarbetar i det akuta läge som uppstått under den pågående coronakrisen. Det gäller särskilt samarbeten kring produkter som är viktiga för sjukvården.

Syftet är att underlätta samarbetsinitiativ som främjar produktionen av starkt efterfrågade produkter för behandling av coronapatienter. Den tillfälliga ramen ska ge vägledning om konkurrensreglerna för företag som är villiga att tillfälligt samarbeta och samordna sin verksamhet för att öka produktionen på effektivast möjliga sätt och optimera försörjningen.

Kommissionen understryker samtidigt att det i denna exceptionella situation är viktigare än någonsin att företag och konsumenter skyddas genom konkurrenslagstiftningen. Av denna anledning kommer kommissionen vara redo att ingripa mot företag som drar fördel av den rådande situationen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information