Köpte julbord utan att följa upphandlingsreglerna

Pressmeddelande

Stockholms universitet följde inte upphandlingsreglerna när de köpte julbord för 2,1 miljoner kronor utan att annonsera upphandlingen. Konkurrensverket menar att det är frågan om en otillåten direktupphandling och yrkar nu att universitetet döms att betala 160 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Inför julen 2018 stod Stockholms universitet utan upphandlat avtal för personalens julbord. Detta eftersom universitetets upphandling av julbordsförmedlare blivit föremål för överprövning och upphandlingen avbrutits. Inköpssektionen gick då ut med information att universitetets olika verksamheter skulle boka julbord direkt från önskad restaurang. Värdet av upphandlingen uppgick till 2 166 057 kronor, vilket överskrider den gräns som finns då direktupphandling kan vara möjlig att göra.

– Det är viktigt att ta höjd för eventuella överprövningar när upphandlingar görs, annars finns risken att hamna i ett avtalslöst läge, vilket öppnar för oövervägda, kostsamma inköp och i värsta fall även korruption, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket ansöker nu hos Förvaltningsrätten i Stockholm att domstolen dömer Stockholms universitet att betala 160 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Maria Andersson Müller, processråd, tfn 08-700 15 65

Senast uppdaterad:

Relaterad information