Konkurrensverket värnar om konkurrensen på marknaden för utfärdande av id-handlingar

Publicerad

Konkurrensverket har inga invändningar mot att endast Polismyndigheten ska utfärda identitetshandlingar. Konkurrensverket efterlyser dock en analys av hur marknaden påverkas.

I utredningen Ett säkert statligt id-kort med e-legitimation (SOU 2019:14) föreslås att endast Polismyndigheten ska utfärda statliga, fysiska identitetshandlingar. Utredningen menar att en koncentration av verksamheten bland annat leder till kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster.

Konkurrensverket har inget att invända mot förslaget, men anser att utredningen saknar en konsekvensanalys som beskriver hur marknaden avseende leverantörer av pass och id-handlingar ser ut i dag och vilka förändringar som kan förväntas till följd av de nya reglerna.

Konkurrensverket påpekar även vikten av att dela upphandlingar i flera kontrakt och att den myndighet som får uppdraget att utfärda fysiska identitetshandlingar har ett stort ansvar för att upprätthålla en långsiktigt hållbar konkurrens.

Senast uppdaterad:

Relaterad information