Konkurrensverket utreder upphandling av försäkringar

Publicerad

Konkurrensverket utreder misstänkt otillåtna avtal eller samordning avseende försäkringsupphandlingar i Sverige.

För att säkra bevisning har Konkurrensverket gjort oannonserade inspektioner, så kallade gryningsräder, hos ett antal företag. Det handlar om företag som är verksamma på marknaden för försäkringsupphandlingar i Sverige. Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för misstankarna att företagen kan ha överträtt konkurrenslagen.

Enligt konkurrenslagen är det inte tillåtet för företag att samarbeta på ett sådant sätt att det hindrar konkurrensen. Sådant samarbete är förbjudet.

Relaterad information