Konkurrensverket utreder misstänkt överträdelse på marknaden för försäljning av musikinstrument

Publicerad

Som ett led i utredningen har Konkurrensverket gjort oanmälda besök (så kallade gryningsräder) hos ett antal företag i musikinstrumentsbranschen i Sverige.

Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande beteende. De oanmälda inspektionerna innebär inte ett ställningstagande till att det ska ha förekommit överträdelser av konkurrensreglerna, utan besöken har gjorts för att klarlägga om så har varit fallet.

Det insamlade materialet kommer att analyseras och den fortsatta utredningen får visa om någon lagöverträdelse har förekommit.

Senast uppdaterad:

Relaterad information