Konkurrensverket avstyrker skatt på finansiell verksamhet

Publicerad

Konkurrensverket anser att förslaget medför att den svenska finansiella tjänstesektorn får en konkurrensnackdel gentemot finansiella företag i andra länder. Det finns också en risk att förslaget leder till konkurrenssnedvridningar mellan större och mindre finansiella tjänsteföretag i Sverige.

Senast uppdaterad:

Relaterad information