Konkurrensverket avstyrker förslag om OPS-försök

Publicerad

Det är svårt att bedöma fördelarna med så kallad offentlig privat samverkan (OPS) som ett alternativ till vanlig upphandling. Konkurrensverket avråder från att genomföra försöksprogram med OPS i infrastrukturprojekt.

I yttrandet till regeringen håller Konkurrensverket med utredaren om att fördelarna med OPS bygger på en rad förutsättningar som kan vara svåra att åstadkomma, och att riskerna och konsekvenserna av ett mindre lyckat OPS-avtal är större än för andra typer av kontrakt. I praktiken innebär en OPS-lösning att leverantören får ett monopol under kontraktstiden som kan vara i 30–40 år. Det kan hindra konkurrerande infrastruktur, eller begränsa användningen under kontraktstiden.

Utredaren har föreslagit att minst tre projekt inom transportinfrastruktur genomförs som OPS-projekt. Konkurrensverket avråder från detta. Om sådana projekt ändå förverkligas bör de genomföras ett i taget så att erfarenheterna kan tas tillvara i de kommande projekten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information