Högsta förvaltningsdomstolen begär yttrande från EU-domstolen

Publicerad

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål som Konkurrensverket driver. Det gäller om statliga SJ är en upphandlande enhet.

2013 vände sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Stockholm och krävde att SJ skulle dömas att betala böter/upphandlingsskadeavgift då de inte upphandlat vissa städtjänster. Enligt Konkurrensverket är SJ en upphandlande enhet som ska följa upphandlingsreglerna. Förvaltningsdomstolen avvisade Konkurrensverket krav, och Konkurrensverket överklagade till Kammarrätten, som gick på samma linje som förvaltningsrätten.

Konkurrensverket valde då att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen där frågan nu ligger för slutligt avgörande. Detta är första gången som en svensk domstol begär in ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Senast uppdaterad:

Relaterad information