Göteborgs kommun borde ha upphandlat tjänster från Göteborg & Co

Pressmeddelande

Göteborgs kommun skulle ha upphandlat de tjänster som det delvis kommunalägda företaget Göteborg & Co har utfört för kommunens räkning. Konkurrensverket riktar nu kritik mot kommunen för att den i flera år har ”köpt tjänsten” genom direkttilldelning av budgetmedel till verksamheten i stället för att upphandla dessa tjänster på marknaden.

Konkurrensverket kritiserar Göteborgs kommun för att den under ett flertal år har betalat flera hundra miljoner i kronor till Göteborg & Co Träffpunkt AB. Samtidigt framhåller Konkurrensverket i sitt beslut att det finns en positiv utveckling i verksamheten med en förändring av ägarförhållanden i företaget och en neddragning av den externa försäljning som Göteborg & Co ägnat sig åt.

Göteborg & Co ägnar sig bland annat åt att marknadsföra och stärka Göteborg som destination för turism, möten och evenemang. En stor del av verksamheten har i många år finansierats med budgetmedel från kommunen. År 2016 betalade kommunen 113 miljoner kronor till Göteborg & Co. Konkurrensverket bedömer att budgetanslaget, tillsammans med kommunens styrning över Göteborg & Co, utgör en upphandlingspliktig kontraktssituation och inte ett generellt bidrag.

När ett kommunalt bolag antingen har ett privat delägarskap, eller en för hög extern omsättning, är det inte tillåtet att direktupphandla utan konkurrensutsättning med stöd av det så kallade Teckal-undantaget. Det strider mot upphandlingslagstiftningens bestämmelser om interna kontrakt. I detta fall skulle upphandlingen ha annonserats så att fler leverantörer haft möjlighet att lägga anbud.

– Upphandlingslagstiftningen tillåter inte att upphandlande myndigheter ingår avtal om samarbeten med hel- eller delägda bolag som inte uppfyller de så kallade Teckal-kriterierna, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Björn Larsson, sakkunnig, tfn 08-700 15 37

Relaterad information