En förenklad och effektiviserad byggprocess gynnar konkurrensen

Publicerad

Genom att dagens byggprocess förenklas och effektiviseras gynnas en ökad konkurrens samt ett ökat bostadsbyggande. I ett yttrande tillstyrker därför Konkurrensverket Boverkets förslag om att införa certifiering av sakkunniga och byggprojekteringsföretag.

I rapporten En mer förutsägbar byggprocess föreslår Boverket att certifiering av sakkunniga och byggprojekteringsföretag införs. Eftersom förslagen kompletterar dagens system anser Konkurrensverket att tids- och kompetensvinster kan göras i byggprocessen. Precis som Boverket framhåller Konkurrensverket att båda förslagen kan tillämpas för all nybyggnad av bostäder.

Boverket har även utrett alternativa lösningar som ackreditering av kontrollorgan, som ska säkerställa att en byggnad uppfyller de krav som ställs, samt ett förslag om att byggnader ska erkännas ömsesidigt mellan kommuner. Boverket har valt att inte gå vidare med dessa lösningar men Konkurrensverket anser att förslagen bör utredas ytterligare.

Senast uppdaterad:

Relaterad information